Moravské zemské muzeum

Insignie a archiválie brněnských univerzit

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Zelný trh 8
    Brno 65937

MIMOŘÁDNÁ POUZE TÝDENNÍ VÝSTAVA REKTORSKÝCH A DĚKANSKÝCH INSIGNIÍ A UNIVERZITNÍCH ARCHIVÁLIÍ I S ORIGINÁLY EXPONÁTŮ – VSTUP ZDARMA

Návštěvníci uvidí majestátní taláry, žezla a řetězy rektorů a děkanů i další symboly a dokumenty jedné státní a pěti veřejných vysokých škol se sídlem v Brně – Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Janáčkova akademie múzických umění v Brně a Univerzita obrany v Brně.

Výstava bude doplněna primátorskými a hejtmanskými insigniemi, symboly a historickými dokumenty města Brna a Jihomoravského kraje. Vstupní část expozice bude symbolicky věnována událostem 17. listopadu – 30. výročí sametové revoluce (1989) a výročí 80 let od uzavření českých vysokých škol v době protektorátu (1939).

Unikátní výstava navazuje na akce v letech 1994, 1999 a 2000, kdy byly insignie brněnských vysokých škol naposledy takto společně k vidění v rámci projektu BRNO – UNIVERZITNÍ MĚSTO.

Výstava se koná pod garancí JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje a rektorů brněnských univerzit. Hlavními partnery jsou Brno, Jihomoravský kraj a brněnské univerzity.

O VÝZNAMU INSIGNIÍ PRO UNIVERZITY

Již od středověku jsou insignie výsostným znakem univerzit. Zpočátku odrážely mimořádné postavení univerzit ve středověké společnosti, v novověku jsou symbolem důstojnosti a práv univerzity a jejich funkce je především reprezentativní.

K univerzitním insigniím patří především žezla a řetězy, které spolu s taláry slouží k označení akademických hodnostářů. Insignie se používají při promocích, inauguracích rektorů, udělování čestných doktorátů a dalších vysokoškolských slavnostních shromážděních, i k prezentování vysoké školy na veřejnosti.

Tradičním způsobem, jímž vysoká škola získávala svou základní insignii, bylo její věnování zakladatelem univerzity či jinou významnou osobností.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

… rektorský řetěz Vysokého učení technického v Brně byl dokončen a předán škole v roce 1915, ale z obavy před zabavením za první světové války byl řetěz uložen v rektorátní pokladně a poprvé použit až o rok později na pohřbu prvního rektora brněnské techniky, profesora Karla Zahradníka?

… dnešní Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla zřízena jako vůbec první vysoká škola v samostatném Československu, a že je na rektorském řetězu se státním znakem původní název brněnské veteriny „Vysoká škola zvěrolékařská“?

… rektorský řetěz s medailí věnoval Masarykově univerzitě ve 30. letech minulého století osobně prezident Tomáš Garrigue Masaryk?

… jednotícími prvky rektorských a děkanských řetězů i žezel Mendelovy univerzity v Brně jsou hrachové kuličky, které Gregor Johann Mendel používal při svých genetických experimentech?

… kožený límec rektorského řetězu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně byl vytvořen z marokénu – kůže z marocké kozy? Řetěz zdobí mozaika s ručním pozlacením a mosazná rytina portrétu Leoše Janáčka.

… rektor Univerzity obrany v Brně má jako jediný z brněnských rektorů místo rektorského žezla meč?

Více informací

Kdy se akce koná

16.–24. listopad 2019
sobota 16.11. 10:00-18:00
neděle 17.11. 10:00-18:00
pondělí 18.11. 14:00-18:00
úterý 19.11. 14:00-18:00
středa 20.11. 14:00-18:00
čtvrtek 21.11. 14:00-18:00
pátek 22.11. 14:00-18:00
sobota 23.11. 10:00-18:00
neděle 24.11. 10:00-18:00

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Zelný trh 8
Brno 65937

Událost na FB