• 15. prosinec 2021

  • 18:00

  • Národní divadlo Brno - Janáčkovo divadlo
    Rooseveltova 31/7
    Brno 60200

Čtyři hry, čtyři podobenství o hříchu a odpuštění.


Archanděl Gabriel ohlašuje příchod Krista. Moudré panny jsou připraveny, dychtivé a nepochybující. Lampy Panen pošetilých, vlažných ve víře, však zhasnou a ony přicházejí k prodavačům koupit olej právě ve chvíli, kdy přichází Kristus… Mariken – vesnická dívka, která se zdržela ve městě unesena pohledem na krámy a výklady. Teď bloudí sama v temném lese. Přichází Ďábel, slibuje ji vyvést z temnot a nabízí jí všechno bohatství světa. A Mariken podlehá… Panna Maria hledá místo, kde by porodila. V hospodě ani v kovárně pro ni není místo, proto uléhá do chléva za kovárnou… Jeptiška Paskalina, která sní o světské lásce, opustí klášter a jde za svým milencem. Po mnohých utrpeních se vrací do kláštera, kde její místo na celý ten čas převzala Matka boží.

Jsou skladatelé, jejichž díla nejdou zařadit do žádných spořádaných škatulek. Mezi takové rozhodně patří rodák z Poličky, Bohuslav Martinů (1890–1959). Každé jeho operní dílo zkoumá nové možnosti a tvoří jedinečným a originálním způsobem mosty mezi různými uměleckými žánry. Takové jsou i Hry o Marii, které tvoří nezávislé příběhy, jimiž se prolíná křesťanská idea odpuštění hříchu a vykoupení. Navzdory své různorodosti původu i stylu spojeny v celek Martinů působivou hudbou vzniká celek velkého mystéria a silné duchovní výpovědi.

Bylo to v době pařížského pobytu ve 30. letech, kdy se Martinů začal věnovat kompozicím na národní témata a po dokončení baletu Špalíček hledal inspiraci ve středověkých náboženských příbězích a podobenstvích. Volba padla na čtyři příběhy pocházející z různých evropských zemí. Text k první části Her o MariiPrologu o pannách moudrých a pošetilých napsal Vítězslav Novák podle starofrancouzského textu Sponsus, jehož vznik se klade do 12. století a je inspirován 25. kapitolou Evangelia sv. Matouše – Podobenství o deseti pannách. Druhá část je založena na vlámské legendě Mariken z Nimégue podle Henriho Gheóna, kterou do češtiny přeložil Viléma Závada. Třetí část, Narození páně, se námětem vrací do rodného kraje Bohuslava Martinů a přináší na scénu Pastorále z moravských písní. Poslední část, Sestra Paskalina, je inspirována středověkými mirákly a text napsal sám Martinů podle Julia Zeyera. Různorodé náměty poskytly skladateli možnost využití skutečně širokého spektra výrazových hudebních a divadelních prostředků – od působivých sborových scén, přes lidové písně, tanec až po mluvené slovo.

Světová premiéra Her o Marii se konala 23. února 1935 v dnešním Mahenově divadle pod taktovkou Antonína Balatky a v režii Rudolfa Waltera. Dnes se toto jedinečné dílo Bohuslava Martinů vrací po osmdesáti letech do míst svého prvního vstupu na divadelní jeviště v režii uměleckého šéfa opery Jiřího Heřmana. Jeho inscenace původně vznikla v roce 2009 jako koprodukční projekt pražského Národního divadla v Praze a Wroclavské opery a v obou divadlech zaznamenala velký ohlas.

Nastudováno v českém originále s českými a anglickými titulky.
Délka představení 3h, 1 přestávka.

 

Kdy se akce koná

15. prosinec 2021 - 18:00

Více informací a kontakt

Národní divadlo Brno - Janáčkovo divadlo
Rooseveltova 31/7
Brno 60200

+420 542 158 120 (všední den 8.30-18)
obchodni@ndbrno.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!