• 18. prosinec 2019
    19. prosinec 2019

  • 19:00
    18:00

  • Národní divadlo Brno - Janáčkovo divadlo
    Rooseveltova 31/7
    Brno 60200

O pannách, démonu, vraždě a milosti.

Martinů patří mezi nejvýznamnější české skladatele 20. století. Rodák z Poličky psal Hry o Marii v rozmezí let 1933–1934, tedy v době, kdy žil v Paříži. Jeho původním plánem bylo užít přímo starých českých námětů. Našel však jenom určité zlomky, které se ke scénickému zpracování příliš nehodily. Hledal tedy materiál ve francouzské divadelní literatuře a užitím českých lidových textů je překomponoval na naše legendy.

 

Hry o Marii mají neobvyklý tvar. Jsou složeny ze čtyř samostatných příběhů, které však – jakkoli spolu vzájemně kontrastují – do sebe zapadají stejně jako mistrovsky sestavená mozaika: „Panny moudré a panny pošetilé“ (prolog, drama), „Mariken z Nimègue“ (mirakl), „Narození Páně“ (pastorale), „Sestra Paskalina“ (legenda). V říjnu roku 1935 získal Martinů za operu Hry o Marii státní cenu, která pro tehdy pětačtyřicetiletého sklada­tele znamenala nejvýznačnější ocenění.Předchozí operní tvorba Martinů měla převážně kosmopolitní ráz – zejména série oper na francouzské texty. Oproti tomu jsou Hry o Marii plné hudby v dobrém slova smyslu prosté, jednoduché, odvozené od národních písní. V opeře nalezneme také velké sborové scény.

Více informací

Kdy se akce koná

15. duben 2019 - 19:00
16. duben 2019 - 19:00
18. prosinec 2019 - 19:00
19. prosinec 2019 - 18:00

Více informací a kontakt

Národní divadlo Brno - Janáčkovo divadlo
Rooseveltova 31/7
Brno 60200

542 158 120
obchodni@ndbrno.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku