Technické muzeum v Brně

Hodiny ze Schwarzwaldu

  • Akce již proběhla

  • Technické muzeum v Brně, 2. patro

Návštěvníci uvidí přes 70 exponátů dřevěných kolečkových hodin zhotovených hodináři z regionu jižního Německa i Čech od poloviny 18. do konce 19. století. Sbírka Miloše Klikara tak seznámí milovníky hodin se závěsnými a skříňovými hodinami, s hracími píšťalovými mechanismy, tanečními figurkami, skleněnými zvonky a ciferníky s lidovým dekorem.

Celodřevěné hodiny vznikly ve druhé polovině 17. století v oblasti Schwarzwaldu v jihozápadní části Německa. Původně byly hodiny celodřevěné s jednou ručičkou, základem bylo celodřevěné soukolí a vodorovně uložené vahadlo umístěné v horní části jednoduché dřevěné konstrukce. Výroba těchto hodin se velmi brzo rozvinula ve specializovanou řemeslnou výrobu, protože tato oblast Německa poskytovala levnou pracovní sílu a levné dřevo. V místě se nalézaly také sklárny, které dodávaly skleněné zvonky pro bicí mechanismus. První výroby hodin se ujali většinou řemeslníci, kteří vyráběli jiné produkty ze dřeva a výrobě hodin se věnovali až následně.

Kdy se akce koná

6. listopad 2018–21. duben 2019

Vstupné

Vstupné na výstavu je podle běžného ceníku vstupného do muzea.

Dospělí130 Kč
Mládež (6-15 let)70 Kč

Více informací a kontakt

Technické muzeum v Brně, 2. patro

541 421 439
nekuza@tmbrno.cz