Technické muzeum v Brně

Hieronymus Lorm – Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět

  • Akce již proběhla

  • Technické muzeum v Brně
    Purkyňova 2950/105
    Brno 61200

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově a organizací LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. pořádá výstavu o významné osobnosti ze světa hluchoslepých a tyflopedie, Hieronymu Lormovi. Do historie se Hieronymus Lorm zapsal nejen jako hluchoslepý spisovatel, filozof a novinář, ale především jako tvůrce prstové dotykové abecedy pro hluchoslepé, jež se nazývá po svém autorovi – Lormova. Tento komunikační systém, založený na dotycích a stiscích dlaně, se brzy rozšířil do celého světa a dnes patří mezi základní komunikační systémy hluchoslepých.

 

Hieronymus Lorm, vlastním jménem Heinrich Landesmann, se narodil roku 1821 v Mikulově. V šestnácti letech přišel o sluch a částečně o zrak, který postupem života ztratil úplně. Ještě před definitivní ztrátou zraku vytvořil systém, který mu umožňoval dále komunikovat s rodinou. I přes totální hluchoslepotu dál tvořil a udržoval čilé kontakty se známými literárními osobnostmi své doby. Posledních deset let svého života prožil v Brně. Zemřel roku 1902 a je pochován na židovském hřbitově v Brně-Židenicích.

Vedle připomínky této osobnosti je výstava věnována tématu hluchoslepoty obecně. Návštěvníci mají možnost blíže se seznámit s neznámým světem hluchoslepých. Na interaktivním panelu si mohou sami vyzkoušet, jak se komunikuje pomocí Lormovy abecedy. Část expozice je věnována umělecké tvorbě osob s hluchoslepotou a soutěži o Cenu Hieronyma Lorma, kterou každé dva roky pořádá v literární a výtvarné oblasti spolek LORM z.s. Vybraná vítězná díla z této soutěže jsou na výstavě také k vidění.

Součástí výstavy je i doprovodný zábavně vzdělávací program pro školy a zájmové skupiny s názvem „Vidím dotykem a sluchem, aneb dramatika není drama!“ Cílem projektu je zamyšlení nad tím, jakým životem takto znevýhodnění vlastně žijí a s jakými situacemi či překážkami se musí běžně vypořádat.

Více informací

Kdy se akce koná

27. únor–10. červen 2018

Vstupné

Vstupné zahrnuje prohlídku všech muzejních expozic.

Dospělí130 Kč
Mládež (6-15 let)70 Kč
Senioři70 Kč

Více informací a kontakt

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 2950/105
Brno 61200

541 421 444
rederer@tmbrno.cz