COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny. Sledujte weby jednotlivých organizátorů nebo (ni)KAM V BRNĚ, kde najdete, co se dá dělat i teď. BUĎME SPOLU!

Sál Milosrdných bratří, Nová radnice, Křížová chodba

Festival Dny umění nevidomých

  • Akce již proběhla

  • koncert - Sál Milosrdných bratří
    výstava obrazů - Nová radnice, Křížová chodba

Jubilejní 25. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě představuje veřejnosti nevidomé a slabozraké umělce především v oboru hudebním a výtvarném.

Festival pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, v různých místech Moravy a letos také v kraji Vysočina a v Praze. Brněnské odbočky SONS uspořádají v rámci festivalu koncert a výstavu obrazů.

Koncert zpěvačky Barbory Mirgové a klavíristky Ráchel Skleničkové se bude konat v úterý 17. září v 17 hodin v sále Milosrdných bratří, Vídeňská 7. Zazní filmové melodie a ještě něco navíc. Brněnská rodačka Barbora Mirgová (Janová) je absolventka Konzervatoře Jana Deyla v Praze, obor zpěv. Pravidelně koncertuje jako sólistka nebo ve vokálním triu MAKABARA u nás i v zahraničí. Ráchel Skleničková pochází z Prahy. Absolvovala rovněž Konzervatoř Jana Deyla, obor zpěv a klavír. V současné době je posluchačkou pražské AMU. Také ona pravidelně koncertuje, vystupovala např. i na festivalu Pražské jaro.

Výstava obrazů slabozrakých malířek Zlaty Zumrové a Markéty Evjákové bude zahájena v Křížové chodbě Nové radnice slavnostní vernisáží 18. září v 16 hodin a potrvá do 29. září 2019. Zlata Zumrová pochází z Brna, malířství se věnuje od mládí. Měla několik samostatných a několik společných výstav. Mgr. Markéta Evjáková pochází ze Vsetína, v současné době žije a pracuje v Brně. Také ona pravidelně vystavuje své obrazy. V poslední době se věnuje převážně počítačové grafice.

Obě akce festivalu pořádají brněnské odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ve spolupráci s Magistrátem města Brna, odborem zdraví. Záštitu převzal 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík.

Kdy se akce koná

17.–29. září 2019

Více informací a kontakt

Sál Milosrdných bratří, Nová radnice, Křížová chodba

koncert - Sál Milosrdných bratří
výstava obrazů - Nová radnice, Křížová chodba