Sál Milosrdných bratří

Dvojkoncert pěveckých sborů VSMU a PSMU

  • Akce již proběhla

  • Sál Milosrdných bratří
    Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

Vachův sbor moravských učitelek a Pěvecké sdružení moravských učitelů mají ve své více než 100leté historii mnoho společného – především zakladatelem obou sborů je legendární osobnost sborového umění prof. Ferdinand Vach, a také je pojí hluboká tradice interpretace děl B. Smetany, L. Janáčka a dalších českých skladatelů tzv. „národní školy“.

Nyní se opět prolnula umělecká dráha těchto sborů v osobě mladé nastupující generace – Jiřího Najvara, uměleckého vedoucího a hlavního sbormistra obou těles.

Je proto přirozené, že Vachův sbor moravských učitelek přišel s návrhem –uspořádat společný koncert s tímto dalším moravským učitelským sborem. Dramaturgie koncertu je zamýšlena jako pocta dvěma skladatelům, kteří věnovali VSMU a PSMU řadu skladeb – Leoši Janáčkovi a Bohuslavu Martinů. Každý sbor se představí na koncertě se samostatným programem, který v závěru každé poloviny vyústí v provedení smíšeného sboru, který sbory společně nastudovaly.
Program koncertu je z části „a capellový“, ale řada skladeb zazní v doprovodu klavíru, houslí, varhan nebo cimbálu. V pestrém programu mají své místo také sólisté a recitátor.
účinkují: soprán – Ivana Pavlů, klavír – Jiří Hrubý, Konstantin Tyshko, cimbál – Michal Grombiřík, varhany – Martin Jakubíček, housle –Hana Neumanová, recitátor – Rostislav Ekl, sbormistr – Jiří Najvar

Více informací

Kdy se akce koná

21. duben 2018 - 19:00

Vstupné

Dospělí150 Kč

Více informací a kontakt

Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

bock@volny.cz