Brno

Dny evropského dědictví 2018

  • Akce již proběhla

  • Brno

Paláce, kostely, hotel, hrad, dům, kostnice – vždy po dvou a s průvodcem místa znalým.

Letošní Dny evropského dědictví nesou podtitul Společné dědictví, společné hodnoty. TIC BRNO pro vás tedy na sobotu 15. září 2018 připravuje komentované prohlídky dvojic architektonicky zajímavých budov a památek, vždy jedné novodobé a jedné starší, které tak objevíte v nových souvislostech.

S průvodci si prohlédnete dvojice:

Palác Alfa a Kostel svatých Janů

Hotel Avion a Kostnice u svatého Jakuba

Dům pánů z Lipé a Palác Omega

Kostel sv. Václava a hrad Špilberk

Během jediné procházky si tak na vlastní oči ověříte rozlišnosti architektonických slohů a dostanete se i do běžně nepřístupných míst. Těšíte se? My ano!

INFORMAČNÍ BROŽURA KE STAŽENÍ

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PROHLÍDKÁCH:

Minibus / Vyhlídkové jízdy Brnem

Komentované jízdy klimatizovaným autobusem nabízí místním i turistům možnost poznat atraktivní místa, která by pěšky obejít nestihli nebo na to fyzicky nestačí. V sobotu 15. září 2018 nabízí prohlídku 4 brněnských vil. Všechny byly postavené v první třetině 20. století a přesto jsou tak rozdílné: secesní Löw-Beer (1904) a Jurkovičova (1906), modernistická Stiassni (1929) a funkcionalistická Tugendhat (1930). Porovnejte je během dvouhodinové jízdy. Budete překvapeni!

  • jízdné 100 Kč bez možnosti slev
  • délka trasy 2 hodiny
  • probíhá s výkladem
  • kapacita minibusu 16
  • k jízdence tištěný průvodce a voda

Trasa: náměstí Svobody – kostel sv. Jakuba – Moravské náměstí – Mahenovo divadlo – Janáčkovo divadlo – park Lužánky – vila Löw-Beer (s výhledem na vilu Tugendhat) * – palác Tivoli  – Hvězdárna a planetárium Brno – Jurkovičova vila *  – kostel sv. Augustina  – vila Stiassni * – Brněnské výstaviště – Letohrádek Mitrovských  – bazilika Nanebevzetí Panny Marie – kostel sv. Václava – hrad Špilberk * – kostel J. A. Komenského – náměstí Svobody

* zastávka s výstupem

 

KOSTEL SV. JANŮ

Kostel s Loretou je nedílnou součástí města již od 13. století. Jeho podoba se postupně měnila, zejména v období baroka. Prohlédnete si jak gotické jádro kostela, které představuje kapitulní síň přibližně z roku 1260, tak barokizovaný kostel sv. Janů z přestavby vedené architektem Mořicem Grimmem dokončené v roce 1733. I Loretánskou kapli se Svatými schody.

Sraz 9.00, 10.00 a 11.00 před kostelem, Minoritská 1

GOTIKA / BAROKO, architekt Mořic Grimm

+

PASÁŽ ALFA

Nezaměnitelnou atmosféru první republiky zažijete ve funkcionalistické pasáži Alfa. Multifunkční komplex, ve kterém se pasáž nachází, vznikl podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse v letech 1930-1937. Osmipatrový palác je tvořen obchodní halou s galerií krytou proskleným stropem, na niž navazuje ve vyšších patrech část obytná s přibližně 160 byty.

Sraz před HaDivadlem po prohlídce kostela, Poštovská / Jánská

FUNKCIONALISMUS, architekt Bohuslav Fuchs

 

HOTEL AVION

Jeden z nejužších hotelů v Evropě prochází v současné době rekonstrukcí. Na pozemku šířky pouhých osm metrů byl podle návrhu Bohuslava Fuchse postaven v letech 1926-1927 a rekonstruován je od roku 2016 podle projektu Evy Jiřičné. Osmipatrovému funkcionalistickému hotelu na místě nízkopodlažního hostince umožnilo vzniknout použití železobetonového skeletu.

Sraz 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 před hotelem, Česká 20

FUNKCIONALISMUS, architekt Bohuslav Fuchs

+

KOSTNICE SV. JAKUBA

Druhou největší kostnici v Evropě tvoří tři pohřební komory a vznikla pravděpodobně v 17. století. Tento komplex ukrývá více než padesát tisíc lidských ostatků z dob třicetileté války, kdy se během obléhání města Brna Švédy šířila cholera a mor. Kostnice pod kostelem byla objevena v roce 2001 a v roce 2012 byla zpřístupněna veřejnosti.

Sraz před kostelem po prohlídce hotelu

Jakubské náměstí

„NOVOSTAVBA“, Architekt čas

 

KOSTEL SV. VÁCLAVA

Základní kámen pravoslavného kostela vysvěceného v roce 1931 byl položen v roce 1929 za účasti vladyky Gorazda. Chrám byl na úpatí kopce Špilberk postaven na základě projektu ruského architekta Petra Levického. Ke konci minulého století byla ke chrámu přistavěna zvonice a v roce 2003 prošel celkovou rekonstrukcí, při níž byla pozlacena kupole.

Sraz 15.00, 16.00 a 17.00 před kostelem, Gorazdova 8

FUNKCIONALISMUS, architekt Petr Levický

+

HRAD ŠPILBERK (Muzeum města Brna)

Hrad byl na stejnojmenném kopci založen v polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. Z původního gotického královského hradu se v 2. polovině 17. století stala mohutná barokní pevnost a prohlídka vás zavede na běžně nepřístupná místa. Ukáže hranolovou věž a královskou kapli, ale také klenotnici a renesanční salonek. Zakončena bude nádhernou vyhlídkou na Brno.

Sraz po prohlídce kostela na Malém nádvoří, Špilberk 1

GOTIKA/BAROKO, přední vojenští inženýři

 

PALÁC OMEGA

Novostavba z roku 2005 z dílny studia Architekti Kuba & Pilař dominuje náměstí svým suverénním průčelím z navzájem posunutých šedozelených skleněných hranolů, které ve večerních hodinách září měnícími se barvami. Zajímavostí polyfunkčního domu je velké prosklené átrium v rozsahu tří podlaží a prosklené kruhové otvory, jimiž lze pozorovat dění o patro níže.

 

Sraz 9.00, 10.00 a 11.00 u časostroje, náměstí Svobody 9

NOVOSTAVBA, architekti Kuba & Pilař

+

DŮM PÁNŮ Z LIPÉ

Současný renesanční palác vznikl v 16.století na místě staršího gotického domu. Na stavbu paláce povolal jeho tehdejší majitel a obchodník vínem Kryštof Schwanz italského stavitele Antonia Gabriho a sochaře Giorgia Gialdiho. Kamenné reliéfy zachycují výjevy ze starověké mytologie, biblické příběhy, postavy evropského středověku nebo pracovní náměty, především vinobraní.

Sraz po prohlídce paláce před DPL, náměstí Svobody 17

RENESANCE, architekt Antonio Gabri

 

Více informací

Kdy se akce koná

15. září 2018

Vstupné

Více informací a kontakt

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku