Bývalá Káznice na Cejlu

Dialogy nového příběhu: Vlado Lobotka – Myslet změnu

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Bývalá Káznice na Cejlu
    Bratislavská 68
    Brno 602 00

Dialogy nového příběhu jsou diskuzní platformou veřejnosti s osobnostmi, které z perspektivy různých oborů ohledávají naši budoucnost. Zapojte se i vy do Dialogu a přijďte.

Myslet změnu
S Vladem budeme mluvit zejména o dějinách a současnosti. Budeme mluvit o tom, kam se naše západní mysl ve svém příběhu zatoulala a jakým způsobem utváří budoucnost. Dotkneme se tak toho, co se dá nazývat jako příběh starý a co může znamenat paradigmatická změna v tvorbě příběhu nového. Budeme mimo jiné mluvit o vzdělání, jeho spirituálním rozměru a integrální filozofii. Povídat si budeme také o tom, čemu říkáme zánik či transformace civilizací.

Vlado Lobotka
Vystudoval historii na Komenského univerzitě v Bratislavě a filozofii se zaměřením na kosmologii a vědomí na California Institute of Integral Studies v San Francisku. Zajímá se o integrální filozofii, transpersonální a hlubinnou psychologii. Studuje posuny v paradigmatech a teorie dějin zaměřené na dynamiku vzniku a zániku komplexních civilizací. Napsal knihu Cesta k sjednocenému kosmu, založil Institut Gaia a je členem iniciativy nextRenaissance, Škola pro budoucnost a Za živé univerzity. Ve volném čase se věnuje překládání knih (Vášeň západní mysli, Kvantové otázky, Nová renesance) a permakultuře. V současnosti si na Univerzitě Komenského dělá doktorát a vyučuje kurzy věnované kulturním dějinám a evoluci vědomí.

Martin Nawrath
Vystudoval biochemii na přírodovědecké fakuktě MU v Brně. Je facilitátorem, terapeutem a básníkem. Inspiruje se zejména u C.G. Junga a jeho pokračovatelů, mimo jiné v procesově orientované psychologii Arnolda Mindella, archetypální psychologii Jamese Hillmana a Thomase Moora a nové kosmologii Briana Swimma. To vše se snaží propojit v kontextu své práce v oblasti ochrany životního prostředí. Zajímá se o znamení doby, v současné době tedy zejména klimatickou krizi. Koncept Dialogů Nového příběhu inicioval jako snahu přispět ke střípkům obrazu nového světa, ve kterém budeme se zkoušenou přírodou ve větší rovnováze.

Program podzimního cyklu rozhovorů:
30. 9. Vlado Lobotka: Myslet změnu
21. 10. Lucie Smolková: Mladýma očima
11. 11. Ján Markoš: Myšlení bláznivé doby

Kdy se akce koná

30. září 2020 - 18:00–19:30

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Bývalá Káznice na Cejlu
Bratislavská 68
Brno 602 00

Událost na FB

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!