• Akce již proběhla

  • Purkyňova 2950/105
    Brno 61200

Retrospektivně-perspektivní výstava vybraných prací studentů průmyslového designu FSI VUT.

Zhruba 20 let je v rámci strojního inženýrství  VUT otevřený obor průmyslový design, který jako jeden z mála designerských oborů v ČR nabízí vzdělávání studentů v ryze technických oborech, jako je např. pružnost pevnost, i v oborech uměleckých. K historii, ale i k současnosti se obrací výstava v Technickém muzeu v Brně s názvem Designéra!  Jedná se o retrospektivně-perspektivní výstavu vybraných prací studentů oboru od 90. let 20. stol. až po současnost. Jejím cílem je přiblížit návštěvníkům práci designérů i samotného designéra, tedy člověka se schopností myslet analyticky, nacházet inovativní řešení a hledat souvislosti mezi zdánlivě nesouvisejícími tématy.

Ze současných diplomových prací realizátoři vybrali například návrh kloubové řezačky, vizi letištního tahače či design ortézy založený na parametrickém modelování. Dále si návštěvníci mohou prohlédnout vize obráběcích strojů pro nové tisíciletí studentů čtvrtého ročníku oboru nebo ukázky školních prací absolventů, kteří dnes již sklízí pracovní úspěchy v renomovaných firmách.

Více informací

Kdy se akce koná

3. červenec–30. září 2017

Vstupné

Plné vstupné 130 Kč ( platí  pro celou budovu)

Zlevněné vstupné 70 Kč (platí  pro celou budovu)

Více informací a kontakt

Purkyňova 2950/105
Brno 61200

541 421 411