COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny. Sledujte weby jednotlivých organizátorů nebo (ni)KAM V BRNĚ, kde najdete, co se dá dělat i teď. BUĎME SPOLU!

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Den Familiární hypercholesterolemie na LF MU

  • Akce již proběhla

  • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Katedra laboratorních metod LF MU ve spolupráci s FN Bohunice, FN u sv. Anny a pacientskou organizací Diagnóza FH, z.s. pořádají dne 19.9.2019 preventivně – osvětovou akci v rámci Týdne familiární hypercholesterolemie.

FH je dědičné onemocnění spojené s velmi vysokými hodnotami plasmatického cholesterolu. První manifestací tohoto onemocnění může být i fatální infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda ve velmi mladém věku. Předpokládaný výskyt FH v populaci se odhaduje na 1/200-500 osob, může se tedy týkat prakticky každého z nás. Přijďte na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a nechte si změřit hodnoty Vašeho cholesterolu.

K dispozici Vám bude celý tým zdravotníků (lékaři, zdravotní sestry, nutriční terapeutka), kteří rádi zodpoví veškeré Vaše dotazy. Dále pro Vás bude připravena odborná přednáška, zdravotnický workshop, prohlídka laboratoří a výukových prostor LF MU.

Kdy se akce koná

19. září 2019 - 09:00–16:00

Více informací a kontakt

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity