• Akce již proběhla

  • Mahenovo divadlo – Národní divadlo Brno
    Malinovského náměstí 1
    Brno 60200

Kdo přijde do pekla?

Co je nejdůležitějším místem na zámku? No přece kuchyně! A v té v Mokré Lhotě právě teď krásně voní koláče a někdo už narazil i bečku s pivem. Není divu, že se tu pomalu schází všechno zámecké služebnictvo i lidé z vesnice. Nakonec proč by nemohla být tancovačka přímo tady, stačí odsunout nějaké hrnce a místa je hned dost. Všichni se hrnou do tance, jen Káča sedí u kamen. Už zase si jí nikdo nevšímá… Vůně přilákala i pohledného mysliveckého mládence. Je to čert Marbuel, kterého poslal Lucifer pro zlého správce a kněžnu, ale když nasupená Káča je tak velké lákadlo. Co kdyby se prvně trochu pobavil a vyzval Káču k tanci?

Opera je uváděna v českém originále s českými a anglickými titulky.
Rodinné představení, vhodné pro děti od 6 let.

Délka představení 3h, přestávka po 1. a 2. dějství.

Premiéra 10. prosince 2016 v Mahenově divadle

Opera je uváděna v českém originále s českými a anglickými titulky.
Rodinné představení, vhodné pro děti od 6 let.

Délka představení 2h 30 min, přestávka po 1. a 2. dějství.

Co je nejdůležitějším místem na zámku? No přece kuchyně! A v té v Mokré Lhotě právě teď krásně voní koláče a někdo už narazil i bečku s pivem. Není divu, že se tu pomalu schází všechno zámecké služebnictvo i lidé z vesnice. Nakonec proč by nemohla být tancovačka přímo tady, stačí odsunout nějaké hrnce a místa je hned dost. Všichni se hrnou do tance, jen Káča sedí u kamen. Už zase si jí nikdo nevšímá… Vůně přilákala i pohledného mysliveckého mládence. Je to čert Marbuel, kterého poslal Lucifer pro zlého správce a kněžnu, ale když nasupená Káča je tak velké lákadlo. Co kdyby se prvně trochu pobavil a vyzval Káču k tanci?

O čerty v českých pověstech nikdy nebyla nouze. Vždy rádi nabídli pomocnou ruku tu s postavením hráze rybníka v jižních Čechách nebo vybudováním hradu. Často se lidem podařilo ďábla přelstít a na památku toho dodnes můžeme vidět různé čertovy kameny, které zůstali, když se pekelníkovi nepodařilo splnit úkol, než zakokrhá první kohout. Pak tu jsou čerti pohádkoví, ti jsou vlastně docela sympatičtí moulové, co se snaží všechny marně obehrát v mariáši a kde komu naletí. Není divu, že se ocitli i na divadelním jevišti. Do dnešních dnů se příležitostně hraje Tylův Čert na zemi (1850) o mladém čertu Salamandrovi, který rychle přijde na to, že ošálit lidi není jen tak. Důležitou roli tu hraje Káča, nehezká a zatrpklá žena, která způsobí mnoho zlého. Káča je jednou z postav i pohádky Boženy Němcové Čert a Káča, i když ta pro Káču neskončí úplně dobře, protože ji ovčák Jirka prostě hodí i s kožichem do rybníka.
V roce 1897 přihlásil mladý učitel a spisovatel Adolf Wenig do soutěže vypsané Národním divadlem libreto Čert a Káča, které získalo první cenu. Téměř šedesátiletý Dvořák se v té době opernímu žánru příliš nevěnoval. Jakobín měl premiéru v roce 1888 a mimo přepracování Dimitrije i Jakobína, byla Dvořákova pozornost obrácena k symfonické tvorbě. I v ní však bylo snadné rozeznat Dvořákův dar pro dramatická díla a recenze na vídeňské uvedení Kytice na to přímo poukázala: Antonín Dvořák chce na scénu. Jeho symfonické básně jsou dramata bez scény, hudba bez pěvců. Přidejme k ní pěvce a opera je hotova. Snad to byl právě tento ohlas, který v Dvořákovi zase jednou vzbudil touhu po opeře. Jak přišel k libretu Čerta a Káči skladatel sám prozradil v rozhovoru:

Mistře, kdy Vás napadla myšlenka komponovati Čerta a Káču?
                Tato opera má velmi originelní historii. Jednou – může to být dvě léta – potkal jsem dr. Riegra. Zastavili jsme se a dr. Rieger se mne otázal: Na čem pracujete? – Odpověděl jsem: Nu, pracuji velmi pilně. – S jasným pohledem tázal se mne dr. Rieger dále: Neměl byste chuť komponovat operu?  – Zajisté, dramatická hudba mne vání. – Dr. Rieger: ředitel Šubert má libreto od svého synovce s titulem Čert a Káča. Zajímá-li Vás to, přečtěte si je. – Šel jsem k řed. Šubertovi a byl jsem libretem při čtení nemálo zaujat. Sice dobří přátelé, jako např. V. J. Novotný, jichž jsem se tázal o radu, leccos namítali a uváděli, že text nemá vůbec žádné lyriky, a sám dr. Rieger, jenž se o mou novou operu živě zajímal, shledal, že libreto v tomto směru nevyhovuje. Já jsem je však měl za originelní, mně se líbilo jako cosi zcela nového. Viděl jsem v něm spojení lidově-charakteristického s živly pohádkovými a rád jsem se zřekl lyriky, která v tomto případě mohla míti jen podřadný význam. (…)  Antonín Dvořák z rozhovoru s Egonem Šamberkem

Dvořák část opery komponoval na zámku v Lužanech, kde se místní pověsti čerty jen hemží. Jedna je spojena přímo s Káčou, protože nedaleko vesnice je Zelená hora s mýtinou, které se dodnes říká Na tanečku. Prý tu stávala hospoda, kde se scházeli lidé z okolních vesnic. Chodila sem i dívka, takový ten zlostný typ, co marně hledá tanečníka i mládence ke vdavkám. Jmenovala se Káča a jednoho večera plna zlosti zaklela, že třeba i s čertem by se zatočila. Před půlnocí se objevil neznámý myslivecký mládenec a vyzval Káču k tanci, a když na věži lužanského zámku odbila půlnoc, celá hospoda se propadla do pekla. Dvořák v Lužanech taky chodil poslouchat do hospody místní kapelu a prý si od ní ledacos vypůjčil. Nakonec Káčina tancechtivost vlastně všechno zaviní, a tak se operou proplétá valčík, polka a i čerti tančí v pekle.
Wenigovo libreto se Dvořákovi sice líbilo, ale přece žádal některé úpravy. Na jeho přání se přidala árie kněžny, kde lituje svých hříchů a se strachem čeká, kdy pro ni přijde čert. I praktická stránka věci, byla pro divadla znalého Dvořáka důležitá a Wenig později na společnou práci vzpomínal: Když potom mistr komponoval operu, docházel jsem k němu častěji. Přával si některých změn textu, celkem nepodstatných. Někde měl text přílišný spád, jenž vadil epické šíři jeho hudebního výrazu… Dvořák rád měl předem osvětlenu každou situaci jevištní, nežli dokončil komposici příslušné scény. Když jsem jednou k němu přišel, sedl ke klavíru, našel příslušné místo textu i ve svém rukopise a povídá: „A teď mi řekněte, jak si představujete, že ten čert tu Káču ponese na zádech? Ono se vám řekne: na zádech, ale jak má potom zpívat?“ – vysvětloval jsem, že se to bude jen markýrovat v případě, že by Káča byla těžká a čert slabý. „Tak dobře,“ povídá mistr a pokročil ke dveřím. „Tak tuhle je pekelná brána, dělejte vy toho čerta a ukažte mi, jak to provedete.“ – A scénu příchodu Káčina do pekel probrali jsme hezky názorně…
             Premiéra Čerta a Káči v Národním divadle 23. listopadu 1899 měla velký úspěch. A aby ne – Dvořákovi se podařilo vytvořit vtipnou operu, která do dnes baví malé i velké diváky.

 

Více informací

Kdy se akce koná

12. září 2021 - 14:00
31. říjen 2021 - 17:00

Více informací a kontakt

Mahenovo divadlo – Národní divadlo Brno
Malinovského náměstí 1
Brno 60200

+420 542 158 120 (všední den 8.30-18)
obchodni@ndbrno.cz