Červený kostel

Čas vzácný přišel – VUS ONDRÁŠ

  • Akce již proběhla

  • Červený kostel
    Komenského nám. 218/4, 602 00 Brno-střed

Adventní koncert Čas vzácný přišel Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ v podání orchestru lidových nástrojů pod vedením Jaromíra Kučery spolu s pěveckými sólisty a dívčím sborem navodí adventními písněmi poklidnou atmosféru v Brně.

Koncert zazní v Brně ve středu 20. prosince v 16.30 v Červeném kostele a svými zpěvy jej doplní brněnský dětský pěvecký sbor Kantiléna. Autorem námětu a scénáře je Martin Kovář. Koncert se uskuteční pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a bude jej živě vysílat mediální partner Radio Proglas. Vstup na tento koncert je volný.

 

ČAS VZÁCNÝ PŘIŠEL
Příběh o narození Ježíška v Betlémě v chudé stáji je znám snad každému. Nový pořad VUS ONDRÁŠ s názvem „Čas vzácný přišel“ je však zaměřen na dobu před tímto narozením. Na dobu, která se nazývá Advent (v překladu očekávání). Adventní zpěvy, které zazní v našem pořadu v podání sólistů a dívčího sboru, se zpívaly v chrámech i domovech našich předků po celá staletí. Je v nich vyjádřena touha po novém životě, po nové radosti.
Koncert je pomyslně rozdělen na čtyři části. V první části zazní skladby, které vyprávějí o blížícím se příchodu Krále, tak jak to předpovídali, nebo chcete-li prorokovali, v dávných dobách proroci. V druhé části se pak děj posouvá do doby, kdy se Panně Marii zjeví anděl a oznámí jí radostnou zvěst, že počne dítě, které bude Synem Božím. Třetí část je pak zaměřena na samotnou Marii. Zazní zde skladby, které opěvují Pannu Marii jako matku, hvězdu zářivou, nebeskou lilii. Jako matku, která naslouchá, která je tichá. Poslední, čtvrtá část je již o samotném narození Ježíška. O tom, že se splnilo proroctví, které nám bylo již v dávných dobách ohlášené a které se nyní naplnilo.
Dá se tedy zjednodušeně říci, že celý pořad je složen ze starobylých adventních a rorátních zpěvů, oděných do nového hudebního hávu a doplněný o díla českých barokních autorů Adama Michny z Otradovic, Matěje Václava Šteyera nebo německého skladatele 16. století Erasma Widmanna a také ruského velikána Petra Iljiče Čajkovského. Zazní také skladba „Gabrielův hoboj“, kterou napsal soudobý skladatel filmové hudby Ennio Morricone.
Nechte se tedy vytrhnout z předvánočního shonu a přijměte pozvání na ostrůvek krásných zpěvů a hudby, kde v poklidu plyne čas.

Více informací

Kdy se akce koná

20. prosinec 2017 - 16:30–17:30

Více informací a kontakt

Komenského nám. 218/4, 602 00 Brno-střed

Událost na FB

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku