Náměstí Svobody

Brno pro Ukrajinu

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Náměstí Svobody
    náměstí Svobody
    Brno 60200

Městské divadlo Brno pořádá pod záštitou paní primátorky JUDr. Markéty Vaňkové koncert
BRNO PRO UKRAJINU

Vystoupí :
Sólisté / orchestr Městského divadla Brno
Operní sbor Národního divadla Brno
Sólisté Filharmonie Brno

Městské divadlo Brno pod záštitou paní primátorky JUDr. Markéty Vaňkové pořádá v úterý 1. března 2022 v 16.30 hodin na Náměstí Svobody koncert Brno pro Ukrajinu, jenž má podpořit ukrajinský stát i Ukrajinky a Ukrajince.

Koncert úvodním slovem a písní Otčenáš z muzikálu Les Misérables (Bídníci) zahájí Petr Gazdík. Ze stejného muzikálu uslyšíte i sborové písně Příští denSlyš tu píseň zástupů, v podání celého sboru zazní i titulní píseň z muzikálu Představ si…Zní v nás dávná přání z muzikálu Babylon. Vystoupí Alena Antalová, Lenka Bartolšicová, Marta Matějová, Jana Musilová, Robert Jícha, Jiří Mach, Igor Ondříček, Aleš Slanina, Petr Štěpán, Dušan Vitázek a mnozí další sólisté Městského divadla Brno za doprovodu orchestru MdB pod vedením dirigentky Emy Mikeškové.

Dále Kristýna Daňhelová zazpívá píseň Já jsem ty a ty jsi já z muzikálu Sny svatojánských nocí, Lucie Bergerová Modlitbu pro MartuIvana Vaňková ukrajinskou píseň a také ukrajinskou hymnu, kterou celý koncert zakončí.

Písně budou proloženy i přednesem básně v podání Michala Isteníka či proslovem primátorky města Brna a ukrajinské konzulky.

Kromě Městského divadla Brno na koncertu vystoupí taktéž operní sbor Národního divadla Brno a sólisté Filharmonie Brno, kteří zahrají žesťový nonet.

Kdy se akce koná

1. březen 2022 - 16:30

Více informací a kontakt

Náměstí Svobody
náměstí Svobody
Brno 60200

Událost na FB