Brno

Brno lucemburské

  • Akce již proběhla

  • Sraz u kostela Nejsvětější Trojice v Božetěchově ul. v Králově Poli.

U příležitosti 700. výročí narození markraběte Jana Jindřicha 1322-2022

Patrně největšího mocenského, politického a hospodářského rozmachu se Brno dočkalo na přelomu 14. a 15. století za panování příslušníků lucemburské dynastie. Už samotný fakt, že si moravský markrabě Jan Jindřich vybral za svou

rezidenci právě jihomoravskou metropoli, vedl k mnohostrannému rozvoji a růstu prestiže. Korunu všemu pak nasadil jeho syn Jošt, když se mu podařilo být zvolen římskoněmeckým králem.

Nechte si ukázat Brno éry Lucemburků s hrady Špilberkem a Veveří, s jejich rodovými nekropolemi i stavbami, listinami auměleckými díly, mj. Svatotomášskou madonou, jimiž město nadali.

…příběhy v souvislostech.

Kdy se akce koná

19. červen 2022 - 11:00

Vstupné

Nutná rezervace na e-mailu tomas.kryl@email.cz.

Dospělí120 Kč

Více informací a kontakt

Brno

Sraz u kostela Nejsvětější Trojice v Božetěchově ul. v Králově Poli.

tomas.kryl@email.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku