Brno - různá místa

Brno Art Open – Sochy v ulicích 2019

  • Akce již proběhla

  • Brno - různá místa

Jsem závislý objekt
4.6. – 11.8.2019

Vernisáž: 4.6.2019 18 h

Vernisáž: 4.6.2019 18 h Dům umění města Brna
Kurátorský kolektiv Café Utopia (Katarína Hládeková, Zuzana Janečková, Marika Kupková, Markéta Žáčková)
Grafické řešení: Mikuláš Macháček
Umělci a umělkyně:
*Laura Aldridge (GBR)
*Daniela a Linda Dostálkovy (CZE)
*Juliana Höschlová (CZE)
*Zsófia Keresztes (HUN)
*Martin Kohout (CZE)
*Marek Meduna (CZE)
*Cezary Poniatowski (POL)
*Joanna Rajkowska (POL)
*Kate V Robertson (GBR)
*Sylva Lacinová / Šárka Svobodová, Jaroslav Sedlák, Jan Kristek, Filip Cenek (CZE)
*Jaroslav Sedlák, David Helešic (CZE)
* Maja Štefančíková a Nóra Ružičková (SVK)
*Martin Zet (CZE)

Záštitu nad přehlídkou převzala paní Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna
Statutární město Brno finančně podporuje projekt Brno Art Open 2019

Zvláštní poděkování
ÚMČ Brno-střed, Brněnské komunikace, a.s., Veřejná zeleň města Brna, a.s., Městská policie Brno, Městské ředitelství Policie ČR, Technické sítě, a.s., Vysoké učení technické Brno
Mgr. Magdalena Chytrá, ing. Zdeněk Hudec, RNDr. Miroslav Šebela,

Papírny Brno, a.s., PREFA BRNO, a.s.

Fenomén umění ve veřejném prostoru a jeho význam – zvláště pak v souvislosti s etapou socialismu – jsou dlouhodobě reflektovány v historicko-vědném i uměleckém diskursu. Navzdory tomu se stále nedaří najít vhodné řešení, a to ani na úrovni společenského konsensu ani na úrovni praktických a legislativních kroků k zachování relevantních děl ze sledovaného období. Právě dílo Sylvy Lacinové se tedy stává jedinečným východiskem pro úvahy o vztahu umění, architektury a veřejného prostoru. Vedle kulturně-historického hlediska je nasnadě i současný obrat postkonceptuálního umění k materialitě a objektu. Na sochu není nahlíženo jako na tradiční médium, ale jako na legitimní vyjadřovací prostředek současného umění poučený zkušeností postinternetu, vztahové estetiky, umění instalace a site specific.
Příběh díla Sylvy Lacinové otevírá mnohá témata, která spojují historicko-společenské, politické a estetické aspekty. Základní otázka, která v souvislosti s tímto dílem vyvstává, se týká ochrany umění a architektury druhé poloviny 20. století. Lze ji ovšem postoupit i aktuálnímu stavu nakládání se současným uměním ve veřejném prostoru, ať už v prostorové, institucionální nebo mentální rovině. V názvu přehlídky – Závislý objekt – je zakotveno přetrvávající chápání umění ve veřejném prostoru jako „výzdoby ve službách reprezentace“. Změní-li se status quo, jak potom naložit s hmotnými doklady – „svědky“ minulosti –, jejichž hodnota byla vázána na konkrétní společensko-politický kontext a které se najednou stávají „zbytečnými“ relikty? Jakkoli se ono status quo v čase proměňuje, napětí mezi uměleckou autonomií a nároky na rozmanité funkce umění ve veřejném prostoru přetrvává.

Více informací

Kdy se akce koná

4. červen–11. srpen 2019

Více informací a kontakt

Brno - různá místa