Brněnský městský prostor

Brno Art Open 2022 gGeEnn Mendel je… umělec!

  • 8. červen–28. srpen 2022

  • Malinovského náměstí 2, 602 00 Brno

Umělci a umělkyně: Tomas Gabzdil Libertiny (SK/NL), Anna Hulačová (CZ), Kuai Shen (EC/DE), Saša Spačal (SI), Jiří Y. Suchánek (CZ), Uli Westphal (DE)

Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open (BAO) bude v roce 2022 věnována památce Johanna Gregora Mendela, světově proslulého brněnského vědce, kterému se podařilo objevit zákony dědičnosti před samotným založením genetiky.

 

Je zvláštním, ale v jistém smyslu typickým paradoxem, že v české společnosti nedosahuje Mendelova proslulost ani zdaleka míry odpovídající jeho mezinárodnímu významu. Brno Art Open chce výstavou uměleckých projektů ve veřejném prostoru s názvem gGeEnn a podtitulem Mendel byl… umělec! připomenout Johanna Gregora Mendela jako komplexní osobnost a pokusit se alespoň částečně obsáhnout šíři jeho multidisciplinárního vědeckého výzkumu (vedle šlechtění a křížení rostlin například včelařské či meteorologické aktivity a zkoumání dalších přírodních věd).

Některé lokace pro umístění jednotlivých realizací budou vybrány s ohledem na místa, kde se odehrály či byly prezentovány Mendelovy historické objevy (Augustiniánský klášter u kostela sv. Tomáše, škola v Jánské ulici) i drobné každodenní události a činnosti (park Lužánky, rodný dům v Hynčicích), nebo která poukazují na ambice Brna jako aktivního vědeckého, výzkumného a vzdělávacího centra mezinárodního významu.

V letošní přehlídce Brno Art Open se střetnou dva heterogenní koncepty – křehkost a proměnlivost bio-artu s tradiční představou umění jako něčeho statického (sochy) ve veřejném prostoru, aby vytvořily osobitou syntézu, která umožní atraktivně a přitom věcně vizualizovat zvolená témata. Bio-art je umělecký směr, který radikálním způsobem kombinuje vědecké a umělecké přístupy, manipuluje s biologickými (často nestabilními a dynamicky se proměňujícími) materiály a živými organismy a nechává velký prostor experimentu. Propojení umělecké a vědecké imaginace přináší nový obohacující pohled na důležité společenské jevy a otevírá diskusi nad důležitými etickými otázkami a problémy současnosti.

Součástí projektu BAO 22 bude série doprovodných programů, akcí a událostí, které budou zahrnovat odborné a popularizační přednášky, diskuse a workshopy a komentované prohlídky.

BAO 2022 gGeEnn představí Gregora Mendela nejen jako vědce, ale také jako člověka, jenž i po dvou stech letech od svého narození dokáže inspirovat současné umělce a umělkyně. Mladí tvůrci reagují také na mentální obrat daný globálním ekologickým probuzením, v jehož rámci přemýšlejí o zásazích člověka a moci, která má tendenci organizovat život jak na makroúrovni životního prostředí, lidských společenství, tak i na mikroúrovni buněk.

Více informací

Kdy se akce koná

8. červen–28. srpen 2022

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Brněnský městský prostor

Malinovského náměstí 2, 602 00 Brno

Událost na FB
info@dum-umeni.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku