Kostel Nejsvětější Trojice

Benefiční koncert duchovní hudby – Haydn: Stvoření

  • Akce již proběhla

  • Brno-Královo Pole
    Božetěchova 2a

V úterý 19. 11. 2018 v 19:00 pořádáme benefiční koncert chrámového sboru při kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli, sboru Gloria Brunensis a Královopolského komorního orchestru.

Zazní sborové skladby A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, S . Rachmaninova a dalších autorů. Stěžejním dílem večera bude provedení výběru árií a sborů z oratoria Josepha Haydna Stvoření. Árie zazpívají Martina Macko a Martino Hammerle-Bortolotti.

Koncert se koná v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli na Božetěchově ulici.

Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován na pořízení nových varhan.

Koncert se koná za podpory statutárního města Brna a městské části Brno-Královo Pole. Záštitu nad koncertem převzala primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Kdy se akce koná

19. listopad 2019 - 19:00–20:30

Vstupné

Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován na pořízení nových varhan.

Dobrovolné

Více informací a kontakt

Kostel Nejsvětější Trojice

Brno-Královo Pole
Božetěchova 2a

Událost na FB
info@varhanyprokrpole.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku