Výstaviště Brno

Bauerův zámeček: Život v sousedství výstaviště – přednáška

  • Akce již proběhla

  • Výstaviště Brno

Koná se v rámci Festivalu RE:PUBLIKA.

Příběh Bauerova zámečku a rodiny posledního majitele.

Přednáška historičky umění Jany Kořínkové, autorky výstavy Sousedství. Adolf Loos a Viktor Bauer: „O podílu architekta Adolfa Loose (1870–1933) na rekonstrukci Bauerova zámečku v Brně již bylo napsáno mnoho, studium nedávno objevených dokumentů však na starší poznatky vrhá nové světlo. Viktor Bauer (1876–1939) zdědil rodinné sídlo spolu s pozemky tzv. Bauerovy rampy po smrti rodičů v roce 1911. Objekt se nacházel v areálu cukrovaru, který v roce 1906 vyhořel. Součástí rodinného panství byla i vzrostlá alej vedoucí k zámku, ovocný sad se zahradnictvím, tenisové kurty či jízdárna. V polovině 20. let byl Bauer donucen odprodat okolní pozemky pro nové výstaviště, které v roce 1928 hostilo Výstavu soudobé kultury.“

Kdy se akce koná

15. červen 2018 - 17:00

Více informací a kontakt

Výstaviště Brno

Událost na FB

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku