Klub Art13

BAROKO: Jan Spěváček

  • Akce již proběhla

  • Panská 13, 602 00 Brno

Výstava je v rámci kurátorského projektu Jana Spěváčka „Spolu v plenéru“ a je současně autorskou výstavou kurátora projektu.

Výstavu zahájíme vernisáží 15.10. od 19.00 hod.

Výstavu je možné také navštívit individuálně po dohodě na kontaktu 608 722 649, nebo 777 770 742.

O výstavě:

S rozsáhlými nástěnnými malbami akademického malíře Jana Spěváčka seznámí výstava s názvem Baroko. Malířská výzdoba byla realizována v rámci projektu dostavby nového východního ambitu vrcholně barokní památky bývalého poutního areálu v Mariánské Týnici podle architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Havarijní stav památky v minulosti vyvrcholil zřícením kopule kostela v roce 1920 z důvodu dlouhodobého chátrání v důsledku zrušení plaského kláštera. Po dokončení unikátní dostavby chybějící ambitové chodby tak byla letos završena obnova probíhající v areálu nynějšího Muzea a galerie severního Plzeňska. Využity přitom byly původní řemeslné postupy a stavba byla vyzdobena tradiční metodou freskové výmalby s ikonografickým programem radostí Panny Marie. Jan Spěváček zde na základě zadání a konkrétních námětů podle vlastních návrhů vytvořil jedenáct velkých freskových kompozic o celkové rozloze 376 m2 provedených v duchu pozdně barokní a rokokové malby.

O autorovi:

MgA. Jan Spěváček

Jan Spěváček je příznivcům výtvarného umění, především pak klasického média malby, znám jako příslušník již etablované střední generace. Akademický titul získal v roce 2000, na Fakultě výtvarných umění brněnského VUT v ateliéru Jiřího Načeradského. Je považován za výrazného představitele české postkonceptuální malby monumentální kaligrafie a precizního detailu, s významovými rovinami, čerpajícími z přírodně ezoterických kontextů a vlivů východních filosofií a estetiky. Ve své tvorbě vychází z tradice české krajinářské školy počátku 20. století. Krajina je mu základním inspirativním zdrojem a obrazy Jana Spěváčka jsou tematizované především živlem vody vizuálně kontrapunktované filigránským malířským detailem, vkomponovaným do dynamických ploch ne vzdálených akční malbě v jejímž ztvárnění je Spěváček skutečným mistrem. Kurátorský cyklus zakončíme jeho výstavou, která nás seznámí s rozsáhlou Spěváčkovou freskovou realizací. Podílel se na jedinečném projektu Musea severního Plzeňska, kde letos došlo k dokončení unikátní dostavby chybějícího ambitu podle původního Santiniho projektu. Stavba je realizována historickými postupy a je vyzdobena freskovou výzdobou na téma radosti Panny Marie. Jan Spěváček zde, podle svých návrhů, vytvořil 11 velkých freskových kompozic v duchu rokoka o celkové rozloze 376 m2. Text napsal Jan Spěváček 2021.

Kdy se akce koná

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Klub Art13

Panská 13, 602 00 Brno

Událost na FB
rptrinact@gmail.com

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku