Brno

Babylonfest

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • veřejný prostor Brno

Připravili jsme v pořadí již 14. ročník setkání národnostních menšin Babylonfest, kterého součástí bude Den národnostních menšin JMK.

Společné multietnické setkání národnostních menšin je jedním z počinů společného soužití menšin a seznámení se s jednotlivými kulturami národů, které v našem městě a kraji žijí. Chceme široké veřejnosti ukázat tradiční lidovou kulturu, kterou si jednotlivé menšiny uchovávají, návštěvníkům koncertu zprostředkovat lidové tradice, zvyky, kroje, ale i gastronomii zúčastněných národností, a tak přiblížit život národnostních menšin ve městě Brně.

Přínos tohoto jistě zajímavého projektu spatřujeme zejména ve vzájemné komunikaci, výměně zkušeností a vzájemném obohacení všech účastníků společného setkání brněnských národnostních menšin.

Babylonfest se uskuteční od 11. do 18. září 2021 na různých místech města Brna, Den národnostních menšin JMK se uskuteční v sobotu 18. září 2021 v parku Lužánky.

Program Babylonfestu v roce 2021
13.9. Beseda Žijí mezi námi
Kavárna Spolek v 18 hod.
14.9. Sázení stromů
Park Lužánky v 17 hod.

15.9. Pub kvíz
Kavárna Spolek v 18 hod.

16.9. Hudebně-divadelní dílna
Hlavním sál Viet palac v 17 hod.

17.9. Koncert Podoby hudby
Koncertní sál Konzervatoře Brno v 19 hod.

18.9. Den národnostních menšin Jihomoravského kraje
Park Lužánky od 11 hod. do cca 21hod.

Kdy se akce koná

13.–18. září 2021

Více informací a kontakt

Brno

veřejný prostor Brno

Událost na FB