Česká

AutenTICké prohlídky: Knihkupectví Barvič a Novotný a dívčí škola Vesna

  • Akce již proběhla

  • Česká
    Brno 60200

státní svátek

V Den vzniku samostatného československého státu se podíváme za významnými brněnskými osobnostmi a hnutími, které se zasloužily o rozvoj českého ducha v Brně.

Procházka nás zavede do období, kdy se v převážně německy mluvícím Brně prosazují české aktivity, jako bylo české knihkupectví, dívčí škola, různé spolky nebo divadlo.

Letos je tomu 139 let, kdy Joža Barvič otevřel v tehdejší Rudolfské ulici své knihkupectví a vytvořil kolem něj stálý okruh kulturních pracovníků. Nahlédneme do knihkupectví, ze kterého stále dýchá atmosféra minulosti, a pak se projdeme po místech, která jsou spojena s životem a prací Barviče, s jeho přáteli a současníky. Pozornost budeme věnovat dívčí škole Vesna a jejímu podporovateli, Františku Marešovi.

Trasa: Česká-Jaselská-Údolní

Sraz: Česká 13, před knihkupectvím BN

Délka programu: 1h30-2h

Průvodce: Monika Postbieglová

Kdy se akce koná

Vstupné

Dospělí 150 Kč
75 Kč děti 7–18, senioři, studenti a ZTP | 375 Kč rodinné vstupné – 2 dospělí + 2 děti | 20% sleva s kartou BRNOPAS (k zakoupení pouze na pokladně, nelze online)

Více informací a kontakt

Česká
Brno 60200

+420 513 039 035
panenska@ticbrno.cz