Sraz: nároží ulic Lidická a Pionýrská u Lužánek 

AutenTICké prohlídky 2024: Z Lužánek do Králova Pole

  • 19. červenec 2024

  • 17:00

PO PRÁCI DO MĚSTA

Víte, kde se nacházel pivovar Moravia, který vybudovali bratři Morgensternové a jenž byl na přelomu 19. a 20. století jedním z největších na Moravě? Nebo kdo spoluzakládal továrnu na dnešním Chaloupeckého náměstí pro dodávky sukna c. k. eráru? Kteří architekti se výrazně podepsali na tváři dynamicky se rozvíjejícího Králova Pole po roce 1900? Tyto a další otázky se pokusí zodpovědět prohlídka, během níž zavzpomínáme i na historii a výstavbu kasáren či nájemních domů od Václava Dvořáka a Aloise Kuby. 

Trasa: Kotlářská – Hoppova – Bayerova – Chaloupeckého náměstí – Štefánikova – Kartouzská – Palackého třída 

Sraz: nároží ulic Lidická a Pionýrská u Lužánek 

Délka programu: 2 h 

Trasa není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

Průvodce: Jakub Kříž 

Kdy se akce koná

19. červenec 2024 - 17:00

Vstupné

Dospělí150 Kč
Mládež (6-15 let)75 Kč
Senioři75 Kč
Studenti75 Kč
ZTP a ZTP/P75 Kč

375 Kč rodinné vstupné – 2 dospělí + 2 děti

20% sleva s kartou BRNOPAS (k zakoupení pouze na pokladně, nelze online)

Více informací a kontakt

Sraz: nároží ulic Lidická a Pionýrská u Lužánek 

+420 513 039 035
panenska@ticbrno.cz