Sraz: u vchodu do Zbrojovky, Lazaretní 1/7 

AutenTICké prohlídky 2024: Okolo řeky přes Cejl na Křenovou

  • 25. srpen 2024

  • 14:00

Brno INdustrial

Na procházku kolem řeky Svitavy se v industriálně laděné prohlídce nevydáváme náhodou: Posvitavská výrobní zóna značí kus významné historie města Brna, kterému přinesla pokrok a rozvoj. V současné době zde dochází k přeměně průmyslových areálů i jednotlivých objektů. Během procházky si povyprávíme o začátcích i rozmachu brněnských továren a zmíníme osudy jejich majitelů. Začneme u Zbrojovky, pokračovat budeme kolem průmyslového areálu na výrobu plsti MITOP Zábrdovice a zábrdovického nádraží. Zmíníme také přádelnu Soxhlet i textilní továrnu tzv. Kemku. Dozvíme se mimo jiné také o osudech bratří Schoellerů a historii manufaktury Příza.  

Trasa: Zbrojovka – Tišnovka – kolem řeky – Cejl – Vlhká  

Sraz: u vchodu do Zbrojovky, Lazaretní 1/7 

Délka programu: 2 h  

Trasa není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí.  

Průvodce: Martin Koplík 

Kdy se akce koná

25. srpen 2024 - 14:00

Vstupné

Dospělí150 Kč
Mládež (6-15 let)75 Kč
Senioři75 Kč
Studenti75 Kč
ZTP a ZTP/P75 Kč

375 Kč rodinné vstupné – 2 dospělí + 2 děti

20% sleva s kartou BRNOPAS (k zakoupení pouze na pokladně, nelze online)

Více informací a kontakt

Sraz: u vchodu do Zbrojovky, Lazaretní 1/7 

+420 513 039 035
panenska@ticbrno.cz