Sraz: u Staré radnice, Radnická 8

AutenTICké prohlídky 2024: Chudý život bohatých

  • 8. červen 2024
    13. červen 2024

  • 10:00
    17:00

Téma šlechty si často spojujeme s bohatstvím, ctí a okázalou reprezentací. Nemajetný šlechtic však není neznámý pojem; množství členů vysoké aristokracie bojovalo se svou finanční situací. Jakou spojitost mají příčiny stavovské chudoby, respektive bohatství, s Brnem, si řekneme na prohlídce, která vychází z historické perspektivy, že chudobu je třeba posuzovat z pohledu na sociální status člověka. Vnímání chudoby je v minulosti velmi rozmanité, osciluje mezi vznešenou duchovní a materiální čistotou a živořením jedince snažícího se udržet životní standard.
Na prohlídce se podíváme na jednotlivé příběhy bankrotářů i dlužníků, na způsoby reprezentace šlechtických rodů, tedy na to, jak peníze utráceli, ale také na velkorysé dary, kterými se panstvo snažilo zanechat věčné paměti.
Součástí prohlídky je návštěva výstavy věnované historii Nadace Panny Marie školské, Ústavu pro chudé šlechtičny v Paláci šlechtičen.

Prohlídka bude zaměřena spíše na příběhy a povídání a prezentaci vizuálních materiálů.

Na trase budou místa, kde se dá posadit.

Trasa: Stará radnice – Dietriechsteinský palác – Zemská soudnice – Palác šlechtičen – Jakubské náměstí.

Délka programu: 2 h

Trasa je vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Průvodkyně: Zdenka Pitrunová, Jana Čuprová

Kdy se akce koná

8. červen 2024 - 10:00
13. červen 2024 - 17:00

Vstupné

Dospělí150 Kč
Mládež (6-15 let)75 Kč
Senioři75 Kč
Studenti75 Kč
ZTP a ZTP/P75 Kč

375 Kč rodinné vstupné – 2 dospělí + 2 děti

20% sleva s kartou BRNOPAS (k zakoupení pouze na pokladně, nelze online)

Více informací a kontakt

Sraz: u Staré radnice, Radnická 8

+420 513 039 035
panenska@ticbrno.cz