Sraz: začátek ulice Schodová pod portikem, začátek schodů směrem vzhůru  

AutenTICké prohlídky 2023: Černá Pole s návštěvou dřevěného domku Beranových

  • 20. duben 2023

  • 15:00

Tato prohlídka patří mezi ty nejoblíbenější z cyklu autentických prohlídek. Jedná se o už tradiční, velmi atraktivní procházku po nejstarší vilové kolonii v Brně. V rámci toulání kolem vily Löw-Beer či po ulici Schodová budeme mít exkluzivní možnost návštěvy interiéru zahradního domku manželů Beranových. Zakázku na stavbu tohoto letního dřevěného domku si Samuel a Hermina Beranovi zadali architektu Ernstu Wiesnerovi; jeho interiér je s úpravami zachován dodnes. Budeme mít také možnost vstoupit do Giskrovy vily. Kromě toho si budeme povídat o světově proslulé vile Tugendhat a neméně krásné Arnoldově vile. Tato prohlídka se vstupy do interiérů se může uskutečnit díky Ústavu geoniky AV ČR, který má oba objekty pod správou.  

Trasa: Giskrova vila-dřevěný domek Beranových-vila Himmelreich-Arnoldova vila-vila Tugendhat-vila Löw-Beer  

Sraz: začátek ulice Schodová pod portikem, začátek schodů směrem vzhůru  

Délka programu: 2h 

Průvodkyně: Kristýna Burianová 

Kdy se akce koná

20. duben 2023 - 15:00

Vstupné

375 Kč rodinné vstupné – 2 dospělí + 2 děti

20% sleva s kartou BRNOPAS (k zakoupení pouze na pokladně, nelze online)

Dospělí150 Kč
Mládež (6-15 let)75 Kč
Senioři75 Kč
Studenti75 Kč
ZTP a ZTP/P75 Kč

Více informací a kontakt

Sraz: začátek ulice Schodová pod portikem, začátek schodů směrem vzhůru  

+420 513 039 035
panenska@ticbrno.cz