Sraz: Česká 13, před knihkupectvím Barvič a Novotný 

AutenTICké prohlídky 2023: Barvič a Vesna

  • 22. červen 2023

  • 16:00

PO PRÁCI DO MĚSTA

Na dva brněnské fenomény konce 19. století vzpomeneme při příležitosti 140 let od založení knihkupectví Joži Barviče (12. 6. 1883). Procházka nás zavede do období, kdy se v převážně německy mluvícím Brně prosazují české aktivity, jako bylo české knihkupectví, dívčí škola, různé spolky nebo divadlo. Letos je tomu 140 let, kdy Joža Barvič otevřel v tehdejší Rudolfské ulici své knihkupectví a vytvořil kolem něj stálý okruh kulturních pracovníků. Nahlédneme do knihkupectví, ze kterého stále dýchá atmosféra minulosti, a pak se projdeme po místech, která jsou spojena s životem a prací Barviče, s jeho přáteli a současníky. Pozornost budeme věnovat dívčí škole Vesna, do které také dle možností nakoukneme.  

Trasa: Česká – Jaselská – Obilní trh – Údolní 

Sraz: Česká 13, před knihkupectvím Barvič a Novotný 

Délka programu: 2 h 

Trasa není bezbariérová. 

Průvodkyně: Monika Postbieglová 

Kdy se akce koná

22. červen 2023 - 16:00

Vstupné

375 Kč rodinné vstupné – 2 dospělí + 2 děti

20% sleva s kartou BRNOPAS (k zakoupení pouze na pokladně, nelze online)

Dospělí150 Kč
Mládež (6-15 let)75 Kč
Senioři75 Kč
Studenti75 Kč
ZTP a ZTP/P75 Kč

Více informací a kontakt

Sraz: Česká 13, před knihkupectvím Barvič a Novotný 

+420 513 039 035
panenska@ticbrno.cz