COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Pražákův palác

ART IS HERE: Moderní umění

  • Akce již proběhla

  • Pražákův palác, Husova 18, 662 26 Brno

Ve druhém patře Pražákova paláce se nachází stálá expozice Moderního umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy (Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Jan Zrzavý, Václav Špála, Josef Čapek, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen atd.). Její nová koncepce doznala oproti dřívější podobě několik změn a rozšíření.

Zastoupení vystavených exponátů je od původního řešení obohaceno o představení okruhu autorů spojených s brněnskou odnoží uměleckého seskupení Devětsil nebo o intervenci německého umělce Clemense von Wedemeyera, která vznikla v rámci doprovodné výstavy k Ceně Jindřicha Chalupeckého 2017.

Intervence Clemense von Wedemeyera představuje subjektivní výběr soch ze sbírek Moravské galerie, které jsou zde prezentovány v autorské konstelaci. Na základě umělcova výzkumu současně vznikla nová videoinstalace pro prostor Atria. Wedemeyer zde vytvořil poetický a přesto politický narativ, v němž iniciuje nečekaná spojení mezi historicky a obsahově nesourodými díly: od značně poničené gotické madony přes archetypální portréty od kanonických českých sochařů, jako je Josef Václav Myslbek či Vincenc Makovský, až po méně známá díla. Busta francouzského generála, který se zapsal do historie Brna, maska hlavního patrona českých zemí či Prométheova hlava se stávají pouhou fyzickou hmotou, rozehranou v rámci nově převyprávěné Vesmírné odysey. Společným jmenovatelem vybraných soch je jakýsi mezistav, jako by ztrácely svoji podobu nebo byly naopak právě tvořeny.

Pokračováním této expozice je částečně zpřístupněný depozit soch v suterénu Pražákova paláce, který umožňuje divákům nahlédnout do zákulisí galerijního provozu. K dalším novinkám patří vyhrazení jedné místnosti pro dílčí výstavy „prací na papíře“ a jiné krátkodobé projekty, které budou pravidelně oživovat stálou expozici.

Kdy se akce koná

1. prosinec 2015–31. prosinec 2020
Otevírací doba st - ne od 10 do 18 h, čt od 10 do 19 h.

Vstupné

zdarma

Více informací a kontakt

Pražákův palác

Pražákův palác, Husova 18, 662 26 Brno

+420 532 169 130
info@moravska-galerie.cz