Moravské zemské muzeum

Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih

  • Akce již proběhla

  • Moravské zemské muzeum
    Zelný trh 8, Brno

Výstavní projekt Dětského muzea MZM zábavnou, narativní i vizuální formou představuje původní autorskou literární tvorbu přímo určenou pro děti a mládež, a to jak českou, tak světovou od minulých staletí a desetiletí do současnosti.

 

Základní koncepci výstavy tvoří žánrová struktura. Smyslem je, aby se dětský čtenář dokázal lépe orientovat v oblasti literatury a podpořil se i jeho zájem o četbu. Výstava připomene jednak velká opakovaně vydávaná díla, ke kterým se vracejí další a další generace čtenářů, ale také tvorbu z posledních let. Představí se i významné osobnosti v oblasti literární tvorby pro děti a mládež, které mají přímou návaznost na náš region a město Brno.

Čtení je pro rozvoj paměti, kreativního myšlení, představivosti, formování postojů i osobnostní a emocionální stránky dětí velmi důležité. Jaké zajímavé knížky pro děti nabízejí v knihkupectvích a jaké čekají na své znovuobjevení dětskými čtenáři v knihovnách? O knižní tipy na vhodnou četbu pro děti a mládež se s vámi v doprovodném materiálu k výstavě podělí odbornice zabývající se problematikou literatury pro děti a mládež a dětského čtenářství.

V rámci výstavy bude realizována celá řada doprovodných programů, výtvarné a dramatické dílny, besedy s autory pro širokou veřejnost, scénické čtení a výukové programy pro školy. Součástí výstavy budou interaktivní prvky, stylizované scény, didaktické pomůcky a hry.

Výstavu finančně podpořil Jihomoravský kraj a město Brno.

Více informací

Kdy se akce koná

25. říjen 2017–29. červenec 2018
úterý 9-15 hod.
středa až pátek 9-17 hod.
sobota a neděle 13-18 hod.

Vstupné

  • plné 80 Kč
  • zvýhodněné 40 Kč
  • rodinné 200 Kč

Více informací a kontakt

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 8, Brno