konvent Milosrdných bratří

Adventní koncert Ensemble Opera Diversa (Kyas, Graham)

  • Akce již proběhla

  • konvent Milosrdných bratří
    Vídeňská 7, Brno

Ensemble Opera Diversa pro Vánoční den Eurorádia připravil adventní program soudobé duchovní hudby.

Skladbu O antifony pro baryton a smyčce soubor objednal u svého dvorního skladatele Ondřeje Kyase právě pro tento koncert. Původně šlo o krátké liturgické texty, zpívané v posledním předvánočním týdnu před chvalozpěvem Panny Marie z Lukášova evangelia. Právě radostný Magnificat Ondřeje Kyase koncert také uzavírá. Vprostřed je zařazena Sonata da chiesa Petera Grahama, skladba čistě instrumentální a v tomto ohledu kontrastní k dílům Kyasovým

 

Program
Ondřej Kyas: O antifony pro baryton a smyčce (premiéra)
Peter Graham: Sonata da chiesa
Ondřej Kyas: Magnificat pro sbor a smyčce

Roman Hoza, baryton
diriguje Gabriela Tardonová
orchestr Ensemble Opera Diversa, sbor Ensemble Versus

Více informací

Kdy se akce koná

17. prosinec 2017 - 20:00

Vstupné

Vstupenky k dostání v místě konání akce 45 minut před začátkem koncertu, rezervace možné přes e-mail ensemble@operadiversa.cz.

Více informací a kontakt

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku