• 9. březen 2018
  10. březen 2018
  11. březen 2018
  15. březen 2018
  22. březen 2018
  23. březen 2018
  28. duben 2018
  28. duben 2018
  29. duben 2018

 • 19:00
  19:00
  19:00
  19:00
  19:00
  17:00
  14:00
  19:00
  19:00

 • Národní divadlo Brno
  Mahenovo divadlo
  Malinovského náměstí 1
  Brno 602 00

Světové choreografie v Mahenově divadle.

Choreografie: Nacho Duato, Jiří Kylián, Lukáš Timulák  Hudba: J. S. Bach, Steve Reich a další Světové choreografie v Mahenově divadle!

Premiéra: 9. března 2018 v Mahenově divadle

V dalším premiérovém moderním večeru pokračuje Balet NdB v uvádění světových choreografi ckých osobností do svého repertoáru. Po historicky prvním uvedení děl George Balanchina a Jiřího Kyliána, přinášíme na naši scénu další výjimečnou světovou choreografi ckou osobnost – Nacha Duata. Jeho dílo Gnawa je strhující podívanou podbarvenou hudebním projevem typickým pro severoafrickou oblast a přilehlé Středozemí. Gnawa je tanečně i hudebně plná podmanivé síly, jejíž dravý proud je směsí smyslné elegance, organického rytmu Středozemí a plastické a dynamické choreografi e Nacha Duata.

Úspěch Petite Mort zajistil Baletu NdB možnost uvedení dalších choreografi í génia Jiřího Kyliána. V tomto večeru vám představíme dvě výjimečné choreografi e, Falling Angels a Sarabande. V mistrovských kompozicích jednotlivých titulů dostane prostor pro realizaci mužský i ženský element. Falling Angels zobrazuje ženy, tanečnice, jejich touhu po dokonalosti a jejich podléhání ženské psyché v různých životních situacích. Naproti tomu Sarabande je čistě mužskou záležitostí. Choreograf v jistém ohledu šovinisticky nahlíží na mužskou agresivitu, zranitelnou citlivost i zdvořilost, zkoumá jejich sexualitu, pocity důležitosti i zbytečnosti a… hlouposti. V tomto večeru uvedeme také jednu původní choreografi i vytvořenou speciálně pro náš soubor. Autorem bude Lukáš Timulák, který s námi již spolupracoval na úspěšném baletním večeru Petite Mort.

 

Více informací

Kdy se akce koná

9. březen 2018 - 19:00
10. březen 2018 - 19:00
11. březen 2018 - 19:00
15. březen 2018 - 19:00
22. březen 2018 - 19:00
23. březen 2018 - 17:00
28. duben 2018 - 14:00
28. duben 2018 - 19:00
29. duben 2018 - 19:00

Více informací a kontakt

Národní divadlo Brno
Mahenovo divadlo
Malinovského náměstí 1
Brno 602 00

542 158 120
obchodni@ndbrno.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku