Městské divadlo Brno

17. storočie 17:00

  • 26. srpen 2022

  • 19:30

  • Městské divadlo Brno
    Lidická 1863/16,
    Brno 60200

Skupina tanečního humoru Všetečníci z Bratislavy vystoupí v rámci 25. ročníku F Scény 2022!

Skupina tanečního humoru Všetečníci byla založena v roce 2005 v Bratislavě. Věnuje se netradičnímu zpracování scénického folkloru v duchu „čím vtipnější, tím vtipnější“. Humor, parodie a nadsázka jsou hlavními atributy jejich představení a zápletky, případně vyvrcholení děje v choreografiích, navzdory „folklórnímu“ vizuálu, spíše odrážejí smysl pro humor dnešního diváka.

Všetečníci, taneční skupina, která bere humor vážně = známé osobnosti (nejen v Bratislavě, ale ve folklorním světě vůbec): Ján Všetečka, Stanislav Marišler, Maroš Červenák, Zdeno Jašek, Marta Valentová, Barbara Barteková, Lucia Nogová, Zuzana Hajková, Ľudmila Mojzesová, Viera Trochtová, Ľubica Beňová.

17. STOROČIE 17:00, celovečerní tematický program

17. století začíná 1. ledna 1601 a končí 31. prosince 1700. To je asi jeho největší problém. Jako každé století, i to sedmnácté bylo plné válek, povstání, epidemií, nových vynálezů, objevů a uměleckých děl. Nejsilnějším argumentem je dělová koule. Největším technickým vynálezem šampaňské. Nejoblíbenějším politickým zřízením je absolutismus. Zejména mezi panovníky. A takto bychom mohli pokračovat, ale nebudeme. Na úvod to úplně stačí. Osm příběhů odehrávajících se v 17. století. Osm příběhů, které mají jednu věc společnou. O jakou věc se jedná, necháme na důvtipu ctěného diváka. Diváci, u kterých k dovtípení nedojde a jsou zvědaví, co společného zmíněné příběhy mají, ať telefonicky kontaktují našeho uměleckého vedoucího. Nejlépe kolem 17:00.

Více informací

Kdy se akce koná

26. srpen 2022 - 19:30

Vstupné

Vstupné 200 Kč.

Více informací a kontakt

Městské divadlo Brno
Lidická 1863/16,
Brno 60200

533316352