Alfa pasáž

100 let waldorfské pedagogiky | Společně na cestě k lidství

  • Akce již proběhla

  • Poštovská 8, 602 00 Brno

Výstava ke stoletému výročí waldorfské pedagogiky představuje jedinečný pohled na tvorbu dětí a studentů brněnské waldorfské školy i škol z celé České republiky. Otevírá tak prostor k seznámení se s životem waldorfského školství.
Zveme k návštěvě rodiče, děti a všechny, kteří hledají odpovědi na otázky: jaká má být výuka v dnešní době? Co je pro děti důležité? Jak se přizpůsobit zrychlujícímu se vývoji světa? Co musím umět, abych obstál na trhu práce za 15 let? Jak se zorientovat ve velkém množství informací a jak rozlišit jejich pravdivost?

Mezi hlavní rysy waldorfské pedagogiky patří učení v souvislostech umožněné výukou v epochách, důraz na vlastní prožitek a zkušenost, práce s rytmem, slovní hodnocení, všestranný rozvoj dovedností a znalostí. Velmi podstatná je také výchova k sounáležitosti, kritickému myšlení, otevřenosti, kooperaci, kreativitě, flexibilitě a dalším dovednostem, které se dnes souhrnně označují jako „soft skills“.

Waldorf – učení prožitkem
K vědomostem se ve waldorfských školách ději dostávají skrz emoční a pohybový prožitek, jsou tak lépe přijímány a zpracovávány. Děti se s učivem spojí svým citem, daleko hlouběji ho uloží, mnohem lépe si ho vybavují a dokáží jej pak kreativně použít. Učí se hlavou – rukama – srdcem.

Svoboda společně se zodpovědností. Samostatnost i spolupráce. Důvěra v sebe i svět.
Absolventi waldorfských škol jsou dle slov vysokoškolských pedagogů samostatní, komplexní a vyrovnaní studenti, kteří s kreativitou, osobitostí a flexibilitou zvládají zpracovat i nejsložitější témata.

Přijďte se podívat na alternativu, která funguje již 100 let. Srdečně Vás zveme!

Kdy se akce koná

7.–24. květen 2019

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Alfa pasáž

Poštovská 8, 602 00 Brno

Událost na FB
pinosova@waldorf-brno.cz