Moje
oblíbené

Vila Tugendhat

Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929 – 1930, navržená architektem Miesem van der Rohe, je instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

V letech 2010 – 2012 prošla vila Tugendhat celkovou památkovou obnovou a restaurací. Stavba i s přilehlou zahradou byly restaurovány do podoby v době jejího dokončení v roce 1930. Interiéry jsou vybaveny exaktními replikami původního mobiliáře.

V takzvaném suterénu bylo restaurováno technické zázemí vily (prostory vzduchotechnicky kotelna, strojovna spouštění oken, molová komora), které je nově zpřístupněno veřejnosti  v rámci prohlídkové trasy. Je zde také umístěna expozice představující architekta, stavebníky a život rodiny do roku 1938, kdy před hrozbou druhé světové války Tugendhatovi emigrovali.

Ve vile Tugendhat sídlí Studijní a dokumentační centrum, které mohou badatelé navštívit po předchozí domluvě.

Vila Tugendhat je unikátním uměleckým dílem ve smyslu konstrukce, prostorového uspořádání, interiérového vybavení, technického zázemí a začlenění do přírodního rámce. Poprvé v dějinách architektury byla v privátním domě užita ocelová nosná konstrukce založená na sloupech s půdorysem kříže. V interiérech jsou vzácné materiály, jako je onyx ze severního Maroka, italský travertin, dýhy z dřevin pocházejících z jihovýchodní Asie, například z palisandru, zebrana a makassarského ebenu. Zcela výjimečné je technické zázemí domu: teplovzdušné vytápění a chlazení, elektrické spouštění oken, fotobuňka u vstupu.

Exkluzivita a futuristický moderní výraz vily Tugendhat přinesl celosvětový ohlas a uznání  zahraničních periodik. Zájem o tuto památku se odráží i ve faktu, že vstupné je vyprodáno v mnohaměsíčním předstihu. Návštěvníky přitahuje luxusní minimalismus unikátní architektury a designu. Posláním Villy Tugendhat je však také edukace a kulturní poselství. Jednoznačnou prioritou správce, potažmo majitele národní kulturní památky Villa Tugendhat je důraz na zachování prokázané vynikající celosvětové hodnotě vážících se na statut UNESCO památky.

HISTORIE RODINNÉHO DOMU V ČERNÝCH POLÍCH

Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929 – 1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je instalovanou památkou moderní architektury. Od roku 1994 je vila přístupná veřejnosti jako instalovaná památka moderní architektury.

Dům v  Brně-Černých Polích Černopolní ulici č. 45, známý pod názvem „Villa Tugendhat“, vzbudil mimořádnou pozornost už v  době svého vzniku. Čas, který mezitím uplynul, jeho výjimečnost potvrdil: rodinný dům vilového typu, nejvýznamnější realizovaná stavba německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe na půdě Evropy, se stal jedním z mezníků v historii moderní architektury.

Manželé Tugendhatovi se do vily nastěhovali v prosinci roku 1930 společně s Gretinou dcerou z prvního manželství Hannou a synem Ernstem. V následujících letech v rodinné vile bydlelo  4 – 5 členů rodiny Tugendhatovy a 5 osob personálu. Už v květnu roku 1938 byla židovská a velmi pokrokově smýšlející rodina, která se rozrostla ještě o syna Herberta, nucena opustit Československo před nastupující fašistickou expanzí.

V říjnu 1939 byl dům konfiskován Gestapem. V lednu 1942 byl dům registrován jako majetek Velkoněmecké říše. Následně byla v letech 1943 – 44 vila Tugendhat pronajata Walteru Messerschidtovi podniku Flugmotorenwerke Ostmark. Při osvobozování Brna v dubnu 1945  byla vila značně devastována jezdeckým oddílem sovětské armády.

V letech 1945 – 50 ve vile působí soukromá škola tance a rytmiky profesorky Karly Hladké, poněvadž již v červenci 1945 byla na dům uvalena národní správa. Své sídlo zde později našel Státní ústav léčebného tělocviku, jako součást  fyzioterapeutického a rehabilitačního oddělení nedaleké Fakultní dětské nemocnice v Brně.

V prosinci 1963 byla vila Tugendhat registrována ve Státním  seznamu nemovitých kulturních památek s rejstříkovým číslem 0098. V srpnu a září roku 1968 se v Akademii umění v Berlíně konala výstava celoživotního díla Ludwiga Miese van der Rohe, která byla na přelomu let 1968 a 1969 reprízována také v Brně. Během této výstavy  byla uspořádána  konference k otázce vily Tugendhat, jíž se zůčastnila rovněž Grete Tugendhatová a architekt Dirk Lohan z Chicaga (vnuk původního architekta) zastupující Miese van der Rohe.

K první památkové obnově však došlo až v letech 1981 – 1985, kdy byl dům upraven pro účel „vládní vily”, tedy konferenční a ubytovací zařízení pro významné hosty komunistického Československa. Byla opravena stavební substance a dispoziční řešení bylo navráceno do stavu z let 1930 – 38. Vila však byla vybavena novodobým mobiliářem a za své vzaly některé ještě zachované autentické části (například vybavení koupelen a velkoplošné zasklení).

V lednu 1994 byl dům převeden do správy Muzea města Brna, které ho poprvé od jeho vzniku zpřístupnilo veřejnosti. Objekt byl vybaven volnými kopiemi mobiliáře pouze v hlavním obytném podlaží. V srpnu roku 1995 byla vila Tugendhat prohlášena národní kulturní památkou a v prosinci roku 2001 byla zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Hlavním cílem památkové obnovy a rehabilitace vily Tugendhat, která proběhla v letech 2010 – 2012, byl pietní návrat do doby, kdy ve vile žila rodina Tugendhatových, tedy do let 1930 – 38. Byl kladen důraz na důsledné zachování autentických částí domu a materiálových substancí. Byl opraven dům, restaurovány a doplněny veškeré interiéry (výrobou replik volně stojícího nábytku podle dochované původní plánové dokumentace). Rovněž zahrada byla navrácena do původního řešení včetně rostlinného sortimentu.

Možná nevíte, že...

VILA TUGENDHAT V ČÍSLECH

5  – vila Tugendhat patří ve své typologické kategorii (rezidenční dům) mezi 5 nejvýznamnějších vil světa

6000 – obestavěný prostor má rozlohu 6000 čtverečních metrů (což odpovídá velikosti cca 15 rodinných domů)

73  –  vila Tugendhat má 73 místností

35 000 – součástí Studijního a dokumentačního centra Villy Tugendhat je budování vlastního knihovního a sbírkového fondu z nějž digitalizované plánové a fotografické konvoluty obsahují ku dnešnímu dni cca 35 000 položek

OCENĚNÍ

S fungováním Villy Tugendhat je za posledních několik let spjato hned několik ocenění. Například kniha Mies v Brně – Vila Tugendhat, která byla slavnostně pokřtěna brněnským primátorem 12. 12. 2012 obdržela druhé místo za Publikaci roku v soutěži Gloria Musealis. Snímek Osud jménem Tugendhat režiséra Rudolfa Chudoby získal první místo v kategorii Architektura a design na Evropském filmovém festivalu filmů o umění ARTS&FILM v Telči, kterého se zúčastnilo 32 zemí se 168 filmy. Samotná rekonstrukce vily Tugendhat vyhrála v prestižní soutěži Grand Prix Architektů 2013 v kategorii Rekonstrukce.

 

Podobné objekty

Ke stažení

Kde nás najdete
 
Otevírací doba
 
Vstupné
 
Ve zvoleném programu již tento objekt je. Zvolte jiný.
Nastala chyba. Zkuste zvolit znovu objekt pro přidání.
Pro přidání do programu je nutné se přihlásit.
Přihlásit nebo zaregistrovat se zde

Může vás zajímat