Moje
oblíbené

Prohlídky pro nevidomé

Jelikož je město Brno otevřené každému, naleznou zde i nevidomí a slabozrací možnost turistického a kulturního vyžití. Turistické informační centrum nabízí speciální procházky, Moravská galerie v Brně expozici postavenou na hmatovém vnímání a naopak svět nevidomých je veřejnosti přiblížen v expozici Technického muzea v Brně.

Více informací o okruhu
 
Program

Prosím vyberte některý z vyznačených bodů na mapě.

PROCHÁZKY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

Turistické informační centrum města Brna, p.o.
Radnická 2
Brno

542 427 153
pecinkova@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

vstupné: 50 Kč

Turistické informační centrum města Brna nabízí speciální prohlídky centra města pro nevidomé a slabozraké. Prohlídky vede proškolená kvalifikovaná průvodkyně , délka trvání jedné prohlídky je přibližně 2 hodiny. Prohlídka je koncipovaná tak, aby měli účastníci možnost, vedle poslechu výkladu o historii města a jednotlivých památek, i hmatového vnímání.

Trasa:
Nová radnice – Mincmistrovský sklep – náměstí Svobody – kostel sv. Jakuba – Moravské náměstí

KOLEKCE UMĚLECKÝCH DĚL PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ


PRAŽÁKŮV PALÁC
(MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ)
Husova 18
532 169 326
vstup: pouze na objednání
yvona.ferencova@moravska-galerie.cz
www.moravska-galerie.cz
Základ kolekce uměleckých děl Moravské galerie v Brně pro nevidomé a slabozraké návštěvníky byl poprvé prezentován na výstavě Možná sdělení (2001). Díla, která byla speciálně pro kolekci vytvořena nebo vybrána s ohledem na jejich určení, jsou odrazem hledání možností komunikace v individuálním pojetí různých autorů.

V tomto jedinečném souboru jsou obsažena díla autorů počítající s komplexností smyslového zážitku - objekty Jiřího Koláře, Adrieny Šimotové, Václava Ciglera, Radka Kratiny, Monogramisty T. D., Petra Nikla, Markéty Varádiové, Miloše Cvacha, kresby a grafiky Dalibora Chatrného, Olgy Karlíkové, zvukové záznamy Milana Grygara, vizuální poezie Jiřího Valocha, autorské knihy Petra Babáka, Elišky Čabalové, Jany Honecové, Lubomíra Jarcovjáka, Miroslavy a Lubomíra Krupkových, Sophie Curtil, Pavlíny Doležalové, čerpané papíry Miroslavy Symonové.

Chaotická plejáda různých forem, přístupů a možností, které jsou ve sbírce představeny, bez patrného systému skladby, odpovídá její koncepci, která do popředí staví prožitek z umění, subjektivní lidskou zkušenost. Naopak v pozadí se ocitá problém dějinné souvislosti uměleckých děl, problémy kontinuity a diskontinuity. Umělecké dílo je zde vnímáno především jako prostředek sociální a kulturní komunikace.

Vybraná díla jsou prezentována v Uměleckoprůmyslovém muzeu formou menší stálé expozice s možností haptického kontaktu pro nevidomé a slabozraké návštěvníky.
Pro návštěvu a prohlídku kolekce uměleckých děl Moravské galerie v Brně pro nevidomé a slabozraké kontaktujte prosím její kurátorku Yvonu Ferencovou.


EXPOZICE KULTURA NEVIDOMÝCH


TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
Purkyňova 105
Brno - Královo Pole
612 00
+420541421488
hlusi@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz
otevírací doba:
PONDĚLÍ                     ZAVŘENO
ÚTERÝ - NEDĚLE       9 – 17 hod

Oddělení dokumentace tyflopedických informací (dříve Oddělení pro slepeckou historii) navazuje na tradici brněnského Slepeckého muzea založeného PhDr. Josefem Smýkalem.
PhDr. Josef Smýkal (nar. 19.9.1926) působil jako učitel hudby, později ředitel ZDŠI pro nevidomé v Brně, tyflopedagog, zakladatel poradny pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí. Od svých sedmnácti let shromažďoval pomůcky pro nevidomé, aby mohl uskutečnit svůj sen – založit Slepecké muzeum v Brně, což se mu podařilo 5. května 1992. V roce 1990 začal vydávat časopis pro nevidomé Brněnský občasník, tehdy jediný časopis svého druhu na Moravě. Po létech samostatné činnosti bylo v roce 2000 včleněno Slepecké muzeum do struktury TMB a od té doby zde vyvíjí své sbírkotvorné, prezentační a další aktivity.
  
PhDr. Josef Smýkal digitalizuje a následně převádí do Braillova písma publikace a archivní materiály, pozvánky a jiné práce a spolupracuje s vedoucí oddělení Mgr. Eliškou Hluší na různých projektech. Oddělení nabízí specifické služby týkající se zpřístupnění fondů TMB i dalších muzeí nevidomým a slabozrakým.  Součástí expozice je zvuková knihovna, archiv a knihovna publikací tištěných v několika typech reliéfní latinky a Braillova písma, které jsou po domluvě k dispozici ke studiu.
 
Garant a odborný pracovník
Mgr. Eliška Hluší
tel.:  +420541421488
e-mail: hlusi@technicalmuseum.cz
Kontakt pro školy - Objednávky exkurzí: Mgr. Drahomíra Přikrylová
tel.: +420 541 421 411, +420 541 421 418 (záznamník), +420 724 756 550
email:  prikrylova@technicalmuseum.cz

TYFLO CENTRUM BRNO


Chaloupkova 3
612 00 Brno – Královo pole
515 919 770

vedeni@centrumpronevidome.cz
www.centrumpronevidome.cz

• Sociální poradenství
(odborné sociální poradenství: pomoc při vyřizování důchodů, sociálních dávek, mimořádných výhod, dalších jednorázových příspěvků; odborně technické poradenství při výběru nejvhodnější pomůcky na bázi výpočetní techniky; zapůjčování pomůcek; odborné psychologické poradenství; odborné poradenství v oblasti využívání kompenzačních pomůcek a technických zařízení při orientaci a samostatném pohybu a při získávání a zpracování informací)
• Asistenční služby nevidomým
(průvodcovská a předčitatelská služba, pomoc s vyřízením korespondence, vyplnění formulářů, pomoc při nákupech s výběrem zboží, pomoc s roztříděním prádla a věcí v domácnosti a další drobná výpomoc související se zrakovou nedostatečností)
• Sociálně aktivizační služby zrakově postiženým
(exkurze, poznávací výlety, besedy, přednášky; cvičení a pohybové aktivity; literární dílna; kulturní aktivity; aromaterapie, muzikoterapie, arteterapie; klubová a zájmová činnost)
• Sociální rehabilitace zrakově postižených (individuální nácvik speciálních dovedností, potřebných k obsluze PC se speciální výbavou pro zrakově postižené; skupinové kurzy sociálních, komunikačních a jiných dovedností; skupinové kurzy čtení braillova písma; kurzy vaření pro osoby s těžkým postižením zraku; rehabilitační krátkodobé pobyty a letní tábory)
• Sociálně terapeutická dílna pro zrakově postižené (výtvarná dílna pro zrakově postižené HapAteliér)
• Rekvalifikační kurz „Základy obsluhy osobního počítače pro zrakově postižené“
• Odborně technické služby pro zrakově postižené
(kurzy obsluhy PC pomůcky; technická pomoc a pomoc se softwarem pro zrakově postižené; možnost přístupu k internetu)
• Podpora pracovního uplatnění
(pracovně právní poradenství, poradenství v oblasti pomůcek, diagnostika, vzdělávací program, pomoc při hledání pracovního místa, poradenství s úpravou pracoviště, udržení pracovního místa)
• Vydavatelská činnost
(pravidelně vydáváme časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje Chaloupka, kontakt na redakci: chaloupka@tyflocentrumbrno.cz)
• Nabídka pro veřejnost
(Odborná praxe, hospitace, exkurze, zážitkové semináře, dobrovolnictví)

 

 

 
Program
 
Ve zvoleném programu již tento objekt je. Zvolte jiný.
Nastala chyba. Zkuste zvolit znovu objekt pro přidání.
Pro přidání do programu je nutné se přihlásit.
Přihlásit nebo zaregistrovat se zde

Může vás zajímat