Moje
oblíbené

Historie města Brna

Město Brno najdeme v samém srdci Evropy. Brno je po Praze druhým největším městem České republiky s téměř 400 000 obyvateli. Brno leží v příjemné kotlině na křižovatce evropských dálnic. Má k dispozici letiště s mezinárodním statusem a právem je považováno za významný železniční uzel.

Nejstarší dějiny

V brněnské kotlině žil člověk již od pravěku, nejstarším dokladem lidského osídlení území Brna je rukou opracovaný kámen nalezený na Červeném kopci starý přibližně 700 000 let. Významným nalezištěm se stopami osídlení starší doby kamenné je Stránská skála, bohaté na archeologické nálezy je ovšem celé území Brna. Kolem r. 1000 vznikla osada u brodu přes řeku Svratku, nynější Staré Brno, a ta dala městu jeho jméno. První doklady slovanského osídlení pocházejí z 5. – 7. století.

Středověk

V průběhu 8. a 9. století plnilo centrální funkci v brněnském prostoru hradiště Staré Zámky u Líšně, správní středisko Velkomoravské říše. Od 13. stol. přicházeli cizí kolonisté: Němci, Flandrové a Valoni. Právní oporou pro rozvoj města se stalo větší a menší privilegium, které mu r. 1243 udělil český král Václav I. Město se ohradilo hradbami s pěti branami (Měnínskou, Židovskou, Starobrněnskou, Veselou a Běhounskou). Hrad Špilberk byl koncem 13. století přestavěn do gotické podoby. Město bylo ve 14. stol. sídlem moravských markrabat a moravských sněmů, které se scházely střídavě v Brně a Olomouci, a prožívalo svůj rozkvět. Díky právu výročních trhů vzrůstal mezinárodní obchod. Za husitských válek zůstalo město věrné králi Zikmundovi a husité je dvakrát marně obléhali v r.1428 a 1430.

Novověk

Roku 1643 a zvláště r. 1645 se jako jediné město na Moravě ubránilo dlouhému obléhání švédských vojsk, a tím umožnilo rakouské říši zformování nové armády a zastavení švédského tlaku. Při obraně se vyznamenali vojenský velitel Radouit de Souches a rektor jezuitů P. Martin Středa. Během třicetileté války se Brno stalo jediným hlavním městem Moravy a od roku 1641 byly v Brně trvale uloženy Zemské desky pro Moravu. Po třicetileté válce se stalo město nedobytnou barokní pevností. Roku 1742 je marně dobývali Prusové. V 18. stol. dochází k rozvoji průmyslu a obchodu, který pokračuje i ve století následujícím. V Brně se soustřeďuje textilní a strojírenský průmysl, roku 1839 přijíždí do Brna první vlak. S rozvojem průmyslu rostou předměstí a město ztrácí charakter pevnosti stejně jako Špilberk, ze kterého se stalo vyhlášené vězení. Postupně se bourají hradby, které jsou po vzoru Vídně nahrazovány budovami a zelenými plochami. Na přelomu 19. a 20. stol. vrcholí ve městě národnostní rozpory mezi německým a českým obyvatelstvem. Převaha Němců v městské samosprávě končí až roku 1919.

20. století

Za první republiky bylo Brno hlavním městem země Moravskoslezské. Město bylo nejen střediskem průmyslu a obchodu, ale i školství a kultury. Ze známých osobností zde působili zejména Leoš Janáček, Viktor Kaplan, Jiří Mahen a Bohuslav Fuchs. Druhá světová válka způsobila Brnu značné škody. V noci z 14. na 15. března 1939 uskutečnili brněnští Němci puč, při kterém obsadili ještě před příchodem německé okupační armády důležité budovy ve městě. 17. listopadu 1939 byly vysoké školy v Brně přepadeny nacisty a studenti odvlečeni do koncentračních táborů, příštího roku se z Kounicových kolejí stala věznice, kde se konaly popravy a byly odtud vypravovány transporty do vyhlazovacích táborů. Roku 1944 se Brno několikrát stalo terčem anglo-amerických náletů. 26. dubna 1945 Brno osvobodila Rudá armáda. Hned na konci května proběhlo vysídlení Němců z Brna a tzv. Brněnský pochod smrti, při kterém bylo 20 tisíc moravských Němců odvedeno pěšky na rakouské území. Následující období komunistické vlády přineslo městu hospodářskou i politickou stagnaci.

Současnost

Od roku 1990 se Brno stalo sídlem významných institucí s celostátní působností, dnes zde nalezneme Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, Ústavní soud České republiky a Nejvyšší státní zastupitelství České republiky. Brno je také město s největším počtem vysokých škol. V současné době se zde nachází pět veřejných vysokých škol - Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Janáčkova akademie múzických umění, Veterinární a farmaceutická univerzita a jedna vysoká škola státní - Univerzita obrany Brno - i několik vysokých škol soukromých. Brno udržuje pravidelnou a systematickou spolupráci s deseti městy v Evropě. Jde o tato města: Lipsko, Poznaň, Kaunas, Voroněž, Stuttgart, Vídeň, Utrecht,  Rennes, St. Pölten,  Leeds. V USA je partnerským městem Dallas. Cílem zahraniční spolupráce je především přispět ke zlepšení kvality života obyvatel města. Prostřednictvím pracovních projektů, studijních pobytů a kulturních výměn získává Brno zkušenosti a informace z různých míst světa.

 
Ve zvoleném programu již tento objekt je. Zvolte jiný.
Nastala chyba. Zkuste zvolit znovu objekt pro přidání.
Pro přidání do programu je nutné se přihlásit.
Přihlásit nebo zaregistrovat se zde

Může vás zajímat